KAR-methodiek brengt regeldruk bedrijfsleven in kaart

(Consultancy.nl – 17 juni 2015) Ondanks de continue inspanningen van overheden en toezichthouders vormt regeldruk anno 2015 een grote, en wellicht de meest frustrerende, kostenpost voor het bedrijfsleven. Deze hinder wordt niet alleen veroorzaakt door wet- en regelgeving, maar vloeit ook voort uit dienstverlening en toezicht. Om de situatie te verbeteren lanceerde het kabinet in 2013 een speciaal programma gericht op het identificeren en wegnemen van de belangrijkste drempels.

Regeldruk, of kosten die bedrijven maken om te voldoen aan wet- en regelgeving, staat bekend als één van de grotere kostenposten voor het bedrijfsleven, zowel voor grote bedrijven als kleine ondernemers. Zo laat bijvoorbeeld onderzoek binnen de kappersbranche zien dat tussen de 5% en 8% van de totale kosten van een kappersbedrijf terug te voeren is naar regeldruk. Tegen deze achtergrond heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) een speciaal programma gelanceerd om regeldruk voor bedrijven te verminderen. Het programma, getiteld ‘Maatwerkaanpak regeldruk bedrijven’ heeft als doelstelling om samen met diverse partijen de belangrijkste regeldrukknelpunten inzichtelijk te maken.

Om het proces te ondersteunen, ontwikkelde het ministerie van Economische Zaken een speciale aanpakinstrument om de regeldrukknelpunten binnen een sector te inventariseren, de zogeheten KAR-methodiek. Deze nieuwe manier om knelpunten in wet- en regelgeving te inventariseren gaat uit van 5 stappen, met om te beginnen een sectoranalyse tot een gedetailleerde beschrijving van de knelpunten.

De KAR-methodiek is volgens de overheid vernieuwend, omdat het op basis van de boekhouding van de ondernemer inzicht biedt in de daadwerkelijke kosten van (uitvoering van) wet- en regelgeving voor de ondernemer. Bovendien worden de knelpunten die de ondernemer ervaart via diepte-interviews met de ondernemer in kaart gebracht. Het resultaat is een volledig overzicht van de knelpunten en de impact ervan. Ook geeft het overzicht precies aan welke regelgeving dit veroorzaakt, aldus initiatiefnemer EZ.

Zie voor meer achtergrond bij de KAR-methodiek, de infographic, de specifieke webpagina over de KAR-methodiek van Sira Consulting of het artikel via Consultancy.nl.

Meer weten?

Neem dan contact op met