Provincie Gelderland vermindert de administratieve lasten

De provincie Gelderland heeft de afgelopen jaren de administratieve lasten verminderd. Uit onderzoek dat de provincie samen met Sira Consulting heeft uitgevoerd naar de belangrijkste provinciale procedures, komt naar voren dat de regeldruk sinds 2010 met 6% is afgenomen. Hiermee heeft de provincie Gelderland invulling gegeven aan de ambitie uit het coalitieakkoord ‘Uitdagend Gelderland 2011-2015’.

  • De provincie heeft met de maatregelen vooral de administratieve lasten van autonome regelgeving verminderd. Dit zijn de taken waarvoor de provincie Gelderland zelf het beleid, de regels en procedures bepaalt. Voor de procedures in medebewind, die het gevolg zijn van Rijksregelgeving, zijn de administratieve lasten marginaal afgenomen.
  • De implementatie van het nieuwe provinciale subsidiekader heeft de grootste bijdrage geleverd aan de vermindering van de administratieve lasten. De provincie Gelderland vraagt minder accountantsverklaringen aan maatschappelijke instellingen en bedrijven bij het verantwoorden van projectsubsidies. Aangezien het laten opstellen van een accountantsverklaring een relatief kostbare verplichting is, maken instellingen en bedrijven door deze dereguleringsmaatregel significant minder kosten.
  • Het verder verminderen van de administratieve lasten blijft echter ook in de provincie Gelderland op de politieke agenda. Dit onderwerp vergt blijvende aandacht, om niet alleen regeldruk te verminderen maar ook om deze vooraf te voorkomen. Deze ambitie heeft de provincie verwoord in het nieuwe coalitieakkoord ‘Ruimte voor Gelderland 2015-2019’.
  • Sira Consulting heeft in het onderzoek voor de provincie Gelderland de administratieve lasten berekend en aanbevelingen gedaan om deze verder te verminderen. Sira Consulting ondersteunt diverse lokale overheden bij het terugdringen van de regeldruk. Wilt u meer weten over wat wij uw organisatie kunnen bieden, kijk dan eens op onze dienstenpagina.

Meer weten?

Neem dan contact op met