Gewijzigde wet- en regelgeving per 1 juli 2015

Per  1 juli is een aantal wetten en regels op nationaal niveau gewijzigd. Zo is de grens voor een NHG-hypotheek verlaagd, krijgen bouwers van een eigen huis meer vrijheid en zijn regels rondom zorgverlof versoepeld.

Daarnaast zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd op het gebied van ontslag en flexibele arbeid. Per 1 juli 2015 is namelijk het grootste deel van de Wet werk en zekerheid (WWZ) van kracht. Met behulp van deze wet wil minister Asscher (Sociale Zaken) het verschil tussen werknemers met een vast contract en flexibele arbeidskrachten verkleinen.

Ook op het gebied van natuur en milieu is per 1 juli nieuwe wet- en regelgeving  van toepassing, waaronder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de Wet windenergie op zee.

Zie voor meer informatie over de veranderde wet- en regelgeving per 1 juli 2015 het overzichtsartikel in SC Online of de webpagina’s van de Rijksoverheid.

Meer weten?

Neem dan contact op met