Vlaanderen kiest voor digitalisering van haar dienstverlening

Vlaanderen kiest voor digitalisering van haar dienstverlening. Dit wordt bereikt door de reeds verzamelde overheidsgegevens samen te brengen en overzicht te creëren in de benodigde gegevens. Uiteindelijk is het hierdoor mogelijk om premies, vrijstellingen en heffingen automatisch toe te kennen aan de rechthebbenden. Dit voorkomt complexe aanvraagprocedures en administratieve lasten voor de burger.

Om de digitalisering van de Vlaamse overheid een extra duw in de rug te geven trekt de Vlaamse minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) per jaar 10 miljoen euro uit. Projecten die daarmee gesteund worden richten zich onder andere op het automatisch toekennen van studietoelagen en het opzetten van een E-loket voor ondernemers.

Sira Consulting is in Nederland actief betrokken bij projecten die de dienstverlening van overheden verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar het gebruik van  Basisregistraties in de gemeente Amsterdam.

Lees hier meer over ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met