Vergunningsverlening gemeenten moet professioneler

Het monstertruck-ongeval in Haaksbergen dient voor alle gemeenten aanleiding te zijn om het proces van vergunningsverlening nog eens kritisch tegen het licht te houden, schrijft minister Plasterk in de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Uit het rapport dat naar aanleiding van het monstertruck-ongeval geschreven werd blijkt volgens de minister niet dat de regelgeving over evenementen tekort schiet. Hij ziet het rapport vooral als een oproep aan gemeenten om de aanbevelingen ter harte te nemen en waar mogelijk het proces van vergunningsverlening verder te professionaliseren.

In de brief spreekt de minister het vertrouwen uit dat gemeenten de aanbevelingen van de Onderzoeksraad serieus nemen. Hierbij verwijst de minister onder andere naar de VNG-conferentie die dit najaar georganiseerd wordt over risicobeheersing bij evenementen. Ook is aan de Eerste Kamer een onderzoek toegezegd waar ingegaan wordt op de vraag hoe gemeenten omgaan met het verlenen van een (evenementen)vergunning en het handhaven van de vergunningseisen.

Sira Consulting onderschrijft het belang van de juiste inrichting van beleidsprocessen bij gemeenten. Om gemeenten hierin te ondersteunen ontwikkelt Sira Consulting samen met diverse gemeenten de beleidsverbetercyclus, met als doel de kwaliteit van regelgeving, beleid en uitvoering duurzaam te verbeteren en de effecten van (voorgenomen) beleid inzichtelijk te maken.

Zie voor meer informatie het artikel hierover op Binnenlands Bestuur of de Kamerbrief naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Meer weten?

Neem dan contact op met