Gemeenten streven naar vergunningverlening binnen één dag

De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of het mogelijk is om vergunningaanvragen binnen één dag af te handelen. Tijdens de programmabegroting ter vaststelling van het budget voor 2016 stemde de gemeenteraad in met een motie van de lokale partijen VVD en Student & Starter. Een snelle afhandeling van vergunningaanvragen leidt volgens deze partijen tot snelle duidelijkheid voor aanvragers, lagere procedurekosten en betere samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen.

Voor een werkend praktijkvoorbeeld verwijzen de partijen naar de gemeente Rotterdam, die sommige vergunningaanvragen binnen één dag behandelt. Wanneer de aanvrager de aanvraag voor 9.00 uur indient, volgt na 16.00 uur de beschikking van de gemeente. Een ander voorbeeld van een gemeente met korte vergunningprocedures is Peel en Maas. Aanvragers kunnen online een Snelvergunning aanvragen en ontvangen de beschikking dan binnen één tot vijf werkdagen. De Snelvergunning geldt voor verschillende soorten activiteiten, zoals eenvoudige bouw- en sloopactiviteiten, maar ook voor het houden van loterijen en (kleine) evenementen.

Gemeenten die met succes een verkorte procedure hanteren, kenmerken zich door het centraal stellen van de aanvrager en zijn aanvraag. Dit doen ze door bij vergunningverlening niet de traditionele toetsende en corrigerende rol te bekleden, maar door op te treden als meedenkende adviseur. Hierdoor realiseren ze eenvoudiger en sneller een volledige aanvraag en kunnen ze snel en positief beschikken. Naast het bekleden van de rol van consulent van de aanvrager, zijn een doelmatig werkproces en digitalisering belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle verkorte procedure.

Sira Consulting ondersteunt gemeenten bij het effectief en efficiënt inrichten van regelgeving, beleid en uitvoeringsprocessen. Dit doen we bijvoorbeeld door procesoptimalisatie en het verminderen van regeldruk door deregulering. De juiste volgorde is hierbij cruciaal: het is van belang om de regelgeving eerst goed door te lichten op passende dereguleringsmogelijkheden en pas daarna de aandacht te leggen op het optimaliseren van de (resterende) uitvoeringsprocessen.

Meer weten?

Neem dan contact op met