Nederlandse overheid gaat eerder e-factureren

Nederlandse overheden en de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn overeengekomen om op termijn te stoppen met papieren facturen. Hiermee loopt Nederland voor op de Europese richtlijn (2014/55/EU) die bepaald dat e-factureren uiterlijk 27 november 2018 mogelijk moet zijn. Maar veel gemeenten zijn nog niet op de hoogte van de Europese richtlijn, concludeerde KING eerder deze maand naar aanleiding van de eerste regiobijeenkomst over e-factureren.

Uit de impactanalyse van KING (2013) blijkt dat gemeenten positief staan tegenover e-factureren en dat e-facturen meerdere voordelen bieden. E-factureren helpen gemeenten kosten te besparen, efficiënter te werken en de dienstverlening te verbeteren.  Ook voor bedrijven levert e-factureren veel op. Volgens VNO-NCW en MKB Nederland kan het gebruik van digitale facturen  een besparing opleveren van 750 miljoen euro per jaar. Nu moeten papieren facturen nog handmatig ingevoerd worden. Dat gaat niet alleen gepaard met risico’s op fouten, maar de afhandeling per factuur kost bedrijven naar schatting van ondernemers tussen de 3 en 30 euro.

Voor de implementatie van e-factureren zijn er organisatorisch en technisch geen grote belemmeringen. 80% van de bedrijven maakt al gebruik van een boekhoudsysteem dat e-facturen ondersteunt. Gemeenten kunnen daarop aansluiten door gebruik te maken van private “billing service providers”. Maar de elektronische brievenbus Digipoort biedt ook mogelijkheden om e-facturen te ontvangen. Digipoort wordt bijvoorbeeld al sinds 2011 door de Rijksoverheid gebruikt voor de afhandeling van e-facturen.

Sira Consulting ondersteunt gemeenten, provincies en waterschappen bij procesoptimalisatie en het verbeteren van de dienstverlening. Om knelpunten inzichtelijk te maken en verbeteringen aan te dragen gaat Sira Consulting in gesprek met overheden, ondernemers en burgers. Een voorbeeld van een toegepaste methode is de KAR methodiek. Met deze methodiek maakt Sira Consulting inzichtelijk hoeveel kosten bedrijven maken bij het naleven van wet- en regelgeving.

Meer weten?

Neem dan contact op met