Populair feestdagencadeau aan regels gebonden.

Drones lijken hét feestdagencadeau van het jaar te worden. Zowel de speelgoedvarianten als de professionele uitvoeringen zijn zeer in trek. Vlogen er in 2012 nog 10.000 drones in Nederland, in 2015 is dit aantal al opgelopen naar ruim 100.000. Met de toename van het aantal drones stijgt ook het aantal incidenten (van 8 in 2012 naar 27 in 2014). Deze incidenten vormen aanleiding tot politieke vragen over handhaving en over het reguleren van de gadget die inmiddels is genomineerd voor ‘speelgoed van het jaar 2015’.

In Nederland bepaalt de ‘regeling modelvliegen’ de richtlijnen voor het vliegen met drones. De op afstand bestuurbare drones zijn toegestaan zolang ze onder de 120 meter hoogte blijven, niet in de buurt van vliegvelden opstijgen en niet boven woonwijken vliegen. Ook reguliere ‘no fly zones’ zijn voor drones verboden terrein. Verder moet de bestuurder de drone altijd in het zicht houden en mag er ’s nachts niet worden gevlogen. Hoewel deze regels een duidelijk kader vormen, blijft er nog veel onduidelijk over wat wel en niet is toegestaan met een drone en wie daarvoor verantwoordelijk is.  Op alle politieke niveaus wordt op dit moment de discussie gevoerd en wordt een afweging gemaakt over de regulering van drones:

Gemeenten: In januari 2015 voerde de gemeenteraad van Oldenzaal een debat over drones en de vraag of aanvullende bepalingen in de APV moeten worden opgenomen over drones. Ook in de gemeenteraad van Haarlemmermeer werd begin dit jaar uitvoerig over het thema gesproken.

Provincies: In oktober 2013 debatteerde de Provinciale Staten van Overijssel over drones en bepaalde dat er geen nadere regels zouden worden gesteld. Afgelopen zomer vroeg de D66-fractie in de Provinciale Staten echter opnieuw om handhavend optreden door Gedeputeerde staten.

Waterschappen: In september 2015 gaf het waterschap Vallei en Veluwe aan drones te willen gaan inzetten voor het inspecteren van watergangen en natuurgebieden. Hiervoor diende echter wel eerst een ‘vluchtplan’ te worden opgesteld.

Tweede Kamer: Eveneens in september 2015 werd in een Algemeen Overleg van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gesproken over het landelijk beleid voor drones.

Europees Parlement: Afgelopen maand besloot het Europees Parlement tot invoering van een chip voor drones om de herkenbaarheid en traceerbaarheid van drones te vergroten

NAVO / Verenigde Naties: Begin 2014 pleitte toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Timmermans voor ingrijpen door de NAVO en de Verenigde naties op het gebied van drones die worden ingezet voor militaire doeleinden.

De verwachting is dat later in 2015 en 2016 op Europees en nationaal niveau aanvullende wet- en regelgeving wordt opgesteld voor het gebruik van drones. Of daarmee duidelijkheid ontstaat over wat wel en niet mag met het populaire ‘speelgoed’ voor in de schoen en onder de kerstboom, zal volgend jaar blijken.

Sira Consulting helpt overheden met het effectief en efficiënt inrichten van wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan. Voor bestaande en nieuwe vraagstukken kan beleid worden opgesteld aan de hand van de ‘beleidsverbetercyclus’. Deze cyclus is door Sira Consulting in samenwerking met gemeenten, de VNG en de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken opgesteld.

Meer weten?

Neem dan contact op met