Provincie Utrecht maakt gebruik van basisregistraties

“Provincie Utrecht is één van de eerste provincies die gebruik kunnen maken van de basisregistraties. Medewerkers van zes afdelingen gaan werken met GeoBasis, een ‘gegevensmagazijn’ met officiële registraties uit het Stelsel van Basisregistraties.” Zo schrijft Binnenlands Bestuur op 7 november 2015.

Stelsel van Basisregistraties

Overheden maken in hun processen veel gebruik van gegevens zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie. Het Stelsel van Basisregistraties stelt de meest essentiële basisgegevens voor overheidstaken beschikbaar.

Het gebruik van basisgegevens heeft veel voordelen. Burgers en bedrijven hoeven hun gegevens maar één keer op te geven. Overheidsinstellingen kunnen hun processen efficiënter inrichten en hun dienstverlening verbeteren door niet naar de bekende weg te vragen. Bovendien zorgt de gegevensuitwisseling binnen de overheid ervoor dat de kans op fraude afneemt.

Provincie Utrecht

De provincie Utrecht geeft aan dat het gebruik van basisregistraties binnen de provincie tot nu toe versnipperd was. Ook waren de gebruikte gegevens niet altijd actueel. Met de komst van GeoBasis is de informatievoorziening van basisgegevens centraal georganiseerd en wordt gebruik van informatie uit het Stelsel van Basisregistraties een stuk eenvoudiger.

Onderzoek gebruik basisregistraties

De toegang tot de basisregistraties blijkt echter geen garantie voor goed gebruik. Inhoudelijke of organisatorische belemmeringen kunnen het gebruik van basisgegevens in de weg staan. Sira Consulting ondersteunt overheden bij het doelmatig gebruiken van basisinformatie. Een voorbeeld is de monitor basisregistraties die de gemeente Amsterdam periodiek laat uitvoeren. In overleg met de IT-afdeling, procesarchitecten en de medewerkers die processen uitvoeren brengen wij in beeld welke belemmeringen een optimaal gebruik van de basisregistraties in de weg staan. Wij brengen de oorzaak in kaart en doen concrete aanbevelingen om de belemmeringen weg te nemen.

Meer weten?

Neem dan contact op met