Gratis raadplegen van normen: een goed begin

De Metaalunie ziet het als een groot succes dat ondernemers gratis kennis kunnen nemen van al de normen.  Vanaf 1 januari 2016 zijn 141 normen waar de wetgever ‘dwingend’ naar verwijst gratis online in te zien bij het NEN. Ondernemers hoeven zo geen extra kosten te maken om de wet te kennen. Aan de andere kant laat het overzicht ook zien dat er nog veel teveel dwingende normen zijn en er nog veel winst te behalen valt omtrent normeringen.

In oktober stuurde Actal een advies over regeldruk door wettelijke normen naar minister Kamp. Het verlagen van de drempel om kennis te nemen van de inhoud van normen was één van de aanbevelingen uit dit advies. Het gratis openbaar maken van de normen bij het NEN draagt bij aan het verlagen van die drempel en is een goed begin. Maar zowel de Metaalunie als Actal benadrukken dat er meer ruimte is voor verbetering als het gaat om normering en de wettelijke verwijzing naar normen. Het is van belang om onnodige verwijzingen weg te nemen en de leesbaarheid van normen moet beter. Ook moet voorkomen worden dat normen naar andere normen doorverwijzen.

De Nederlandse overheid verwijst naar normen om de veiligheid en kwaliteit van diensten en producten te borgen. Maar wanneer wetgeving dwingend naar een norm verwijst kan dit tot onnodige kosten leiden.  Bedrijven zijn dan verplicht om die norm te volgen, terwijl er misschien ook andere en goedkopere manieren zijn om de gewenste kwaliteit en veiligheid te bieden.

Het opnemen van een inhoudelijke eis, in plaats van te verwijzen naar een norm, biedt meer ruimte voor de ondernemer om zelf invulling te geven aan de borging van kwaliteit en veiligheid. Alleen als het niet anders kan zou een ‘dwingende’ verwijzing naar een norm tot de mogelijkheden horen. Maar het wettelijk verplichten van normen is ook aan eisen gebonden. Volgens Actal kan op dit moment niet worden vastgesteld of de wetgever deze eisen in alle gevallen ook nakomt. Ook moeten de belangen van burgers en bedrijven, die voor de kosten opdraaien, evenwichtig zijn afgewogen tegenover de belangen van de leveranciers, die doorgaans lid zijn van de commissie die de normen opstelt.

Het terugdringen van dwingende normen vermindert  de regeldruk voor bedrijven en burgers. Sira Consulting helpt overheden bij het terugdringen van die regeldruk. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de ervaren regeldruk door metaalbedrijven. De regeldruk wordt inzichtelijk gemaakt door in gesprek te gaan met overheden en bedrijven. Daarbij brengt  Sira Consulting niet alleen de knelpunten in kaart maar maakt ook inzichtelijk welke kosten ondernemers moeten maken om wet- en regelgeving na te leven. Hiervoor maakt Sira Consulting bijvoorbeeld gebruik van het Standaard Kosten Model (SKM) en de KAR-methodiek.

 

Bovenstaande afbeelding is met toestemming van NEN te Delft overgenomen, www.nen.nl

Meer weten?

Neem dan contact op met