Kwaliteitsindicatoren in de zorg

In de afgelopen weken was er veel aandacht voor de kwaliteitsindicatoren in de media. Via de NOS luidde de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) de noodklok over de hoge kosten die met de kwaliteitsregistratie gepaard gaan. Het huidige systeem is ingesteld met als doelstelling de kwaliteit en transparantie in de zorg te bevorderen. Inmiddels nemen ziekenhuizen gemiddeld deel aan 45 kwaliteitsregistraties, 19 keurmerken en zeven patiënttevredenheidsonderzoeken. Het bijhouden van deze registraties vraagt tijd van de zorgverlener en breng kosten met zich mee. Volgens de NVZ tijd en geld dat efficiënter besteed kan worden.

Hoewel de registraties tijd en geld kosten zijn er ook wel degelijk baten aan verbonden. Bijvoorbeeld bij hartcentra en de behandeling van darmkanker blijkt dat de registraties een positieve bijdrage aan de zorgkwaliteit leveren. Door goed vast te leggen wat het effect van een behandeling is kan de kwaliteit van de zorg verbeterd worden. Bij hartcentra worden de effecten van behandelingen al een aantal jaren vastgelegd. Wanneer blijkt dat een behandeling betere resultaten oplevert dan bij andere hartcentra wordt er gekeken hoe dit komt. Deze ‘best practice’ wordt dan door de andere centra overgenomen.

Minister Schippers geeft in haar reactie aan dat het ministerie al langere tijd aandacht besteedt aan het voorkomen van onnodige en dubbele registraties. “Waar administratieve lasten voor ziekenhuizen overbodig zijn, moet je ze schrappen”. Volgens de minister blijkt uit het onderzoek dat er een verschil is in hoe slim ziekenhuizen omgaan met de registraties. Maar uiteindelijk is het niet aan het ministerie om te bepalen hoe ziekenhuizen omgaan met de kwaliteitsregistraties. De minister roept ziekenhuizen, zorgverleners en verzekeraars dan ook op om met elkaar in gesprek te gaan.

Sira Consulting heeft in 2015 een evaluatie uitgevoerd van de ontwikkeling van de regeldruk van transparantie in opdracht van het ministerie van VWS en ten behoeve van de Eerste Kamer. Deze evaluatie geeft een genuanceerd beeld van de oorzaak van de hoge lasten van transparantie én van de rol die de overheid heeft om deze lasten te reduceren. Het rapport is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Meer weten?

Neem dan contact op met