Spookbewoners zorgen voor problemen

Het feit dat gegevens eenmalig worden opgevraagd en meervoudig worden gebruikt is enerzijds de kracht van de basisregistraties, maar tevens ook de kwetsbaarheid. Dat stelde de Algemene Rekenkamer in hun rapportage van eind 2014. Het nieuws van afgelopen weekend over mensen die onterecht aan elkaar gekoppeld worden als toeslagpartner, bevestigt deze conclusie.

De overheid houdt in de Basisregistratie Personen (BRP) de persoonsgegevens bij van iedereen die in Nederland woont. Burgers hoeven hun gegevens hierdoor maar één keer op te geven, waarna deze door verschillende overheidspartijen worden gebruikt.

De werking van het Stelsel van Basisregistraties staat of valt met de kwaliteit van de gegevens in de registraties. Het meervoudig gebruiken van gegevens is een grote kracht van het Stelsel, maar tegelijkertijd ook de grootste kwetsbaarheid. Zoals de Algemene Rekenkamer stelt: “Fouten in de basisregistraties verspreiden zich door dit uitgangspunt immers naar vele andere registraties en instanties, met ingrijpende gevolgen voor burgers”. Het rapport van de Algemene Rekenkamer kunt u hier vinden.

Dit weekend bleek uit onderzoek van het NCRV-programma ‘De Monitor’ duidelijk wat deze gevolgen kunnen zijn. Mensen die onterecht staan ingeschreven op een adres in de BRP – zogenaamde spookbewoners – kunnen als toeslagpartner worden gekoppeld aan de mensen die daadwerkelijk op het adres wonen. Dit heeft gevolgen voor het recht op en de hoogte van diverse toeslagen, waardoor mensen soms honderden euro’s mislopen. Daarnaast kunnen toeslagpartners privacygevoelige gegevens zoals het BSN van elkaar inzien, terwijl de personen elkaar in deze gevallen helemaal niet kennen.

Sira Consulting ondersteunt de Rijksoverheid bij het verbeteren van haar gegevenshuishouding. In 2014 is bijvoorbeeld een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uitgevoerd voor het project ‘Naar Betrouwbare Persoonsgegevens (NBP)’ Het project NBP helpt gemeenten om de processen rondom de beoordeling van brondocumenten, zoals buitenlandse geboorteakten of legitimatiebewijzen, te verbeteren. Het rapport is hier beschikbaar.

Uit onderzoek naar het gebruik van basisregistraties voor bijvoorbeeld de Gemeente Amsterdam blijkt verder hoe belangrijk de kwaliteit van gegevens in de registraties is. Zodra afnemers van de basisregistraties ervaren dat gegevens regelmatig onjuist zijn, verliezen zij de motivatie om van deze gegevens gebruik te maken en gaan zij vaak eigen registraties bijhouden.

Sira Consulting denkt graag mee over hoe de kwaliteit van basisregistraties verder kan worden verbetert, zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau. Daarnaast adviseren wij u graag over hoe u basisregistraties het beste kunt gebruiken binnen uw organisatie.

Meer weten?

Neem dan contact op met