Belemmeringen bij investeren in innovatie

Het kabinet streeft naar groene groei die de economie versterkt zonder het natuurlijk kapitaal van onze aarde uit te putten. Om deze groei te realiseren zijn innovatieve investeringen van ondernemers van groot belang. Ondernemers moeten ruimte krijgen om innovatieve producten en diensten die bijdragen aan groene groei, rendabel in de markt te kunnen zetten. Regelgeving kan ondernemers daarbij stimuleren maar werkt soms juist belemmerend. In het interdepartementale programma Ruimte in Regels zoeken de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu samen met ondernemers naar meer ruimte in de wet- en regelgeving voor innovatieve investeringen. Zie voor meer informatie over het programma de website van Ruimte in Regels.

Sira Consulting inventariseert in opdracht van de ministeries de concrete belemmeringen die ondernemers beperken. Het rapport wat Sira Consulting schreef naar aanleiding van een eerste inventarisatie was geagendeerd bij het Algemeen Overleg Groene Groei op 16 maart jl. en kunt u downloaden via deze link.

In de tweede fase van het onderzoek gaan we in gesprek met ondernemers om de gevonden belemmeringen te concretiseren. Voorbeelden van problemen van ondernemers zijn nodig om helder te krijgen waar zij in de praktijk tegenaan lopen en waar de Nederlandse economie innovatiekracht onbenut laat.

Sira Consulting nodigt mkb-ondernemers op de gebieden van bouw en materialen, metaal- en oppervlaktebehandeling, nanotechnologie en chemie uit om contactgegevens achter te laten wanneer zij belemmeringen bij innovatie ervaren. Dit kan via onderstaand contactformulier. Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen contact met u op.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met