Koningsdag komt niet zonder regeldruk

Oranjeverenigingen moeten steeds meer tijd en geld besteden aan de vergunningen voor evenementen op Koningsdag, zo meldt de NOS. Door de strengere veiligheidseisen van gemeenten is de regeldruk voor de organisatoren toegenomen. Het signaal komt van de Oranjebond, waaronder 320 Oranjeverenigingen vallen.

In 2013 berichtten wij dat de administratieve lasten voor het aanvragen van evenementenvergunningen op (de toenmalige) Koninginnedag minimaal € 8 miljoen bedroegen. Sindsdien moeten organisatoren zich nog meer bezighouden met risicoanalyses, constructietekeningen en verkeersstroomplannen. Zij moeten alle activiteiten die zij op Koningsdag organiseren in een plattegrond intekenen en daarnaast alle risico’s inventariseren. De vrijwilligers van de verenigingen zijn niet opgeleid voor het maken van dergelijke analyses. Vaak hebben zij ook niet de tijd om de lange aanvraagformulieren in te vullen die gemeenten hanteren om te kunnen inspelen op de grootste doemscenario’s.

De administratieve lasten vormen niet de enige kostenpost die de begroting van de organiserende verenigingen onder druk zet. Ook de nalevingskosten zijn toegenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor het daadwerkelijk nemen van veiligheidsmaatregelen, zoals opgenomen in de vergunningvoorschriften voor evenementen. Tevens stijgen in sommige gemeenten de legestarieven, terwijl de subsidie voor de verenigingen afneemt. Dat leidt voor deze verenigingen tot financiële problemen. Zij kunnen het geld dat opgaat aan administratieve lasten, nalevingskosten en leges bovendien niet besteden aan de activiteiten zelf.

De strengere veiligheidseisen van gemeenten worden gezien als het gevolg van recente incidenten en aanslagen. Zo hebben het ongeval met de monstertruck in Haaksbergen en de terroristische aanslagen in Parijs en Brussel een risico-regelreflex veroorzaakt. Gemeenten willen de risico’s van evenementen zoveel mogelijk beperken. Voor het ontwikkelen van een afgewogen en effectief beleid heeft Sira Consulting de beleidsverbetercyclus ontwikkeld. Dit instrument helpt onder andere om te voorkomen dat beleid en regelgeving doorslaan in reactie op incidenten en daarmee een disproportionele toename van de regeldruk veroorzaken.

Meer weten?

Neem dan contact op met