Nederland goed voor levensgenieters

Bourgondiërs kunnen beter niet in Finland, Zweden of Groot-Brittannië gaan wonen. Deze landen betuttelen hun inwoners het meest, aldus de ‘Nanny State Index’. Nederland scoort een nette vierde plaats in de lijst van ‘meest vrije’ landen.

Het Institute of Economic Affairs (IEA), heeft in 2016 de eerste jaargang van de Nanny State Index gepubliceerd. De index rangschikt 28 Europese landen naar mate van betutteling. De IEA is een Britse denktank die al meer dan 60 jaar gevraagd en ongevraagd advies geeft over economische ontwikkeling.

Nederland behoort tot de top 4 van ‘meest vrije’ landen van Europa. Alleen in Luxemburg, Duitsland en Tsjechië hebben levensgenieters meer vrijheid dan in Nederland. Deze drie landen stellen minder regels aan roken en hebben (nog) geen regels voor e-sigaretten.

De betutteling is het hoogst in Finland, gevolg door Zweden, Groot-Brittannië en Ierland. België scoort een opvallende tiende plaats. De strenge Belgische regels voor roken en e-sigaretten zijn hiervoor de belangrijkste oorzaak.

Er is ook kritiek op Nederland. De onderzoekers stellen dat het van oorsprong liberale Nederland, zich steeds meer met de levensstijl van haar inwoners gaat bemoeien. Zij noemen als voorbeeld het rookverbod, de accijns op wijn, het verbod op happy hours en de strenge eisen aan reclame voor alcohol en e-sigaretten.

De Nanny State Index is gebaseerd op de mate van regulering voor vier onderwerpen: eten en drinken, alcohol, tabak en e-sigaretten. Hoe strenger de regelgeving voor de vier onderwerpen samen, hoe slechter de totaalscore van een land. Voorbeelden van strenge regelgeving variëren van hoge belastingen tot een totaalverbod.

De Nanny State Index kan worden geraadpleegd op: http://nannystateindex.org/.

Meer weten?

Neem dan contact op met