Europa voorkomt nieuwe regeldruk en wil meer maatwerk

De Europese Commissie heeft nieuwe onnodige regeldruk voor burgers en bedrijven voorkomen. Hiervoor is fors gesnoeid in de grote hoeveelheid nieuwe wet- en regelgeving waar de commissie voorheen mee kwam. Maatwerk moet in de toekomst ook de regeldruk van bestaande regelgeving verminderen.

REFIT

In een interview met NOS-Europacorrespondent Arjan Noorlander geeft Eurocommissaris Frans Timmermans aan dat de commissie sinds twee jaar uitgaat van het principe ‘alleen dingen te doen die echt nodig zijn.’ Dankzij het Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) zijn meer dan 100 nieuwe wetsvoorstellen ingetrokken. Hiermee is veel onnodige regeldruk voor bedrijven en burgers voorkomen.

Het beleid van de commissie veroorzaakt wel onvrede bij de 751 parlementariërs. Zij krijgen nu steeds minder nieuwe regelgeving om hun tanden in te zetten. Timmermans stelt echter dat de Europese Unie niet als doel moet hebben zoveel mogelijk regelgeving te genereren. Europese burgers en bedrijven zitten namelijk niet te wachten op nieuwe verplichtingen vanuit Europa.

Timmermans: ‘Daar waar de commissie anders is gaan werken, denk ik dat ook het Europees Parlement anders zou kunnen gaan werken’.

Timmermans daagt het Europees Parlement nu uit om te kijken naar bestaande wetgeving. Hij wil per sector onderzoeken welke regelgeving ouderwets en overbodig is. De administratieve lasten en nalevingskosten voor burgers en bedrijven kunnen omlaag door maatwerk te leveren en de bestaande wetgeving te moderniseren.

Nederlands voorzitterschap

Van 1 januari 2016 tot 30 juni 2016 is Nederland voorzitter van de Raad van Ministers van de Europese Unie. Onderdeel van de Nederlandse inzet is ‘betere regelgeving’: eenvoudigere en beter uitvoerbare wet- en regelgeving met lagere administratieve lasten en kosten. Dit stimuleert duurzame economische groei en het concurrentievermogen van de EU. Meer informatie hierover is te vinden in de Kamerbrief Nederlands EU-voorzitterschap 2016.

Maatwerkaanpak regeldruk

Aan de sectorgerichte benadering voor de vermindering van regeldruk is op nationaal niveau invulling gegeven door de maatwerkaanpak regeldruk. Sira Consulting heeft in dit kader in diverse sectoren onderzoek uitgevoerd. Voorbeelden zijn de kappers- en de chemiesector in Nederland en de horecasector in België. In een sectoranalyse regeldruk maken wij met de KAR-methodiek de kosten en knelpunten van regelgeving inzichtelijk. Deze inzichten vertalen wij in haalbare en merkbare verbetermaatregelen.

Meer weten?

Neem dan contact op met