Kabinet stimuleert innovatieve startups en scale-ups

Het kabinet neemt maatregelen om innovatieve bedrijven, zoals startups en scale-ups, te laten groeien. De maatregelen moeten belemmeringen wegnemen en innovatie en economische groei in Nederland stimuleren. Hiermee hoopt Nederland een aantrekkelijk klimaat te krijgen voor Nederlandse en buitenlandse startups.

Versoepeling van de gebruik-loonregeling

Vanaf 2017 wordt de gebruik-loonregeling voor startende bedrijven versoepeld. Het fiscaal belastbare loon van directeur-grootaandeelhouders (dga’s) voor de eerste drie jaar is voortaan gelijk aan het minimumloon. Voorheen was dit € 44.000. Dit was voor oprichters van innovatieve startups met geen of weinig winst een relatief zware verplichting. Overleg met de Belastingdienst voor een lager fiscaal belastbaar loon werd door startups ervaren als een tijdsintensief proces met een onzekere uitkomst. Voor de maatregel stelt het kabinet € 27 miljoen beschikbaar.

Investeringen in het mkb en startups

De overheid wil investeringen van private partijen, business angels, aanmoedigen. Hierdoor moeten startups en het mkb meer kunnen ondernemen en groeien. De overheid trekt hier zelf € 23 miljoen voor uit. De regeling voor durfkapitaal bestaat uit een maximale overheidsbijdrage van 50% en is aanvullend op bestaande stimuleringsmaatregelen voor een betere groeifinanciering.

Stimuleren van innovatieve sectoren

Het stimuleringsbeleid voor startups en scale-ups past in het streven van de overheid om belemmeringen weg te nemen en maatwerk te leveren voor innovatieve sectoren. Sira Consulting ondersteunt de overheid bij dit streven. Sira Consulting levert bijvoorbeeld een bijdrage aan het programma ‘Ruimte in Regels’. Dit programma moet innovatieve investeringen van ondernemers mogelijk maken. Ruimte in Regels is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu.

Meer weten?

Neem dan contact op met