Rekenkamer roept op tot evalueren effecten van beleid

Ministeries zouden hun beleid vaker moeten evalueren. Dat stelt collegelid Francine Giskes van de Algemene Rekenkamer in een interview met SC. ‘Je bent het verplicht aan de mensen van wie je het geld uitgeeft’.

Beleidsevaluatie

Jaarlijks beoordeelt de Algemene Rekenkamer in haar verantwoordingsonderzoek of het beleid van de ministeries de juiste effecten heeft. Ministeries zijn verplicht om deze beleidsinformatie te verschaffen. De Rekenkamer constateert echter dat dit in de praktijk vaak onvoldoende gebeurt.

Het in kaart brengen van de effecten van beleid kan lastig zijn. Als een verandering wordt aangetoond, is het niet altijd duidelijk of dit een gevolg is van het gekozen beleid. De kosten van een beleidsevaluatie worden ook vaak genoemd als reden om geen onderzoek te doen. Francine Giskes vindt dit geen goed argument: ‘je kunt mij niet wijsmaken dat het financieel interessant is om niét te weten wat je met je geld doet’.

Regulatory Impact Assessment

Om te voorkomen dat het gekozen beleid achteraf niet het gewenste effect blijkt te hebben, is het belangrijk dat beleidmakers vooraf de verschillende alternatieven goed afwegen. In Nederland is het daarom verplicht om voor elk voorstel voor beleid of regelgeving dat wordt voorgelegd aan het parlement antwoord te geven op de 7 vragen van het Integraal Afwegingskader beleid en regelgeving (IAK). Het IAK is de Nederlandse invulling van een Regulatory Impact Assessment (RIA).

Wet- en beleidsevaluatie

Sira Consulting is gespecialiseerd in beleidsevaluatie. Wij verzorgen ex ante toetsing van voorgenomen beleid én ex post beleidsevaluaties. Wij hebben expertise over een uiteenlopend scala aan beleidsterreinen, waaronder bouwregelgeving, klachtrecht en sociale zekerheid. Met behulp van erkende meetmethoden maken wij de maatschappelijke, financiële en sociaaleconomische effecten van beleid inzichtelijk. Indien relevant, kwantificeren wij de effecten.

Meer weten?

Neem dan contact op met