Ruim op die Regels – Evaluatieonderzoek experimentprogramma

Platform 31 heeft maandag 6 juni jl. het rapport Ruim op die Regels – Evaluatieonderzoek experimentprogramma’ aan het ministerie van BZK aangeboden. In dit onderzoek is gekeken naar knellende regelgeving die maatschappelijke initiatieven en gemeenten in de weg zit en daardoor de transitie naar de participatiesamenleving belemmert.

Sira Consulting heeft in opdracht van Platform 31 het evaluatieonderzoek van het experimentprogramma ‘Ruim op die Regels’ uitgevoerd. Hierbij is specifiek gekeken naar welke wet- en regelgeving op landelijk en lokaal niveau kan knellen bij maatschappelijk initiatief en (nieuwe) samenwerkingsvormen tussen maatschappelijk initiatiefnemers en overheden. Het onderzoek besteedt daarbij aandacht aan de wijze waarop in de praktijk met deze wet- en regelgeving wordt omgegaan om nieuwe initiatieven mogelijk te maken en zo een bijdrage te leveren aan de Doe-Democratie. Uit het onderzoek komt naar voren dat binnen de regelgeving mogelijkheden zijn om nieuwe maatschappelijke initiatieven te realiseren.

Meer weten?

Neem dan contact op met