Stemmen vanuit het buitenland eenvoudiger bij Nederlandse verkiezingen

Het kabinet maakt het makkelijker om vanuit het buitenland te stemmen. Nederlandse burgers die in het buitenland verblijven, hoeven zich niet meer apart te registeren als zij bij verkiezingen hun stem willen uitbrengen. In plaats daarvan kunnen zij zich eenmalig laten registreren als kiezer. Bij verkiezingen krijgen de in het buitenland wonende Nederlanders een automatische oproep om hun stem uit te brengen zonder zich daarbij elke keer te laten registreren als stemgerechtigde. Het kabinet hoopt met deze maatregel meer stemgerechtigden in het buitenland te laten deelnemen aan nationale verkiezingen. De gemeente Den Haag krijgt de verantwoordelijkheid voor deze permanente registratie.

Optimaliseren stemmen bij verkiezingen

Het wetsvoorstel dat deze week in de Tweede Kamer is besproken en waarover de Tweede Kamerleden aanstaande dinsdag 28 juni zullen stemmen, sluit aan op eerder genomen maatregelen om het stemmen voor kiezers te vergemakkelijken. Zo is het mogelijk voor Nederlanders die in het buitenland wonen om het registratieformulier per e-mail (en niet alleen per post) te verzenden. Door een iets ander model stembiljet te hanteren dan in Nederland gebruikt wordt, kan ook het stembiljet per e-mail naar de kiezers verzonden worden en door de kiezer zelf ingevuld worden.

Kosten verkiezingen

In 2015 werden de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen gecombineerd. Deze gecombineerde verkiezingen leidde tot een hoger opkomstpercentage. Ter voorbereiding op de gecombineerde verkiezingen voerde Sira Consulting onderzoek uit naar de kosten(verdeling) van deze verkiezingen.

Zie voor meer informatie over de wijzigingen van de Kieswet en het stemmen bij verkiezingen vanuit het buitenland deze website van de Kiesraad.

Meer weten?

Neem dan contact op met