Nieuwe en gewijzigde wetten en regels per 1 juli 2016

Het kabinet heeft vaste verandermomenten (VVM) vastgesteld waarop nieuwe en gewijzigde wetten, algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) en ministeriële regelingen in werking treden. Op 1 juli is het tweede vaste verandermoment van 2016.

Fraude, scheefwonen en detacheren

De regels rondom faillissementsfraude worden aangescherpt. Opzettelijk geen administratie voeren of het doen van buitensporige uitgaven vlak voor een faillissement wordt eerder strafbaar gesteld. Daarnaast kan de rechter aan malafide bestuurders een bestuursverbod van maximaal 5 jaar opleggen.

Ook worden nieuwe maatregelen genomen om scheefwonen te ontmoedigen. Verhuurders krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om de huurprijs voor bestaande huurders in bepaalde gevallen te verhogen.

Verder worden de bestaande regels over het detacheren van werknemers in Europa gewijzigd zodat deze beter gehandhaafd kunnen worden en krijgen privaat gefinancierde jeugdverblijven te maken met een strenger toezicht.

Erfgoed

Per 1 juli treedt de Erfgoedwet in werking. Deze wet regelt het beheer en behoud van museale objecten, archeologie en monumenten. De nieuwe Erfgoedwet integreert en harmoniseert zes bestaande wetten. Ook worden procedures voor rijksmonumenten eenvoudiger en worden overbodige regels geschrapt. Samen met de toekomstige Omgevingswet geeft de Erfgoedwet voldoende waarborgen voor het behoud en beheer van cultureel erfgoed.

Elektronisch indienen van de jaarrekening

Bedrijven zijn voortaan verplicht hun jaarrekening elektronisch in te dienen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De Wet elektronische deponering handelsregister en de bijbehorende amvb past volgens minister Kamp bij deze tijd, waarin veel bedrijven de boekhouding elektronisch bijhouden. De wet geldt nu nog alleen voor kleine bedrijven met minder dan 50 werknemers en een omzet van minder dan € 8,8 miljoen. Het mkb en grote bedrijven volgen respectievelijk in 2017 en 2019. De besparingen voor bedrijven en de KvK als gevolg van de elektronische jaarrekening zijn in totaal geraamd op € 68 miljoen voor een periode van 15 jaar.

Meer informatie

Meer informatie over nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving per 1 juli 2016 is te vinden in het overzichtsartikel van SC-Online.

 

Credits foto: JvL

Meer weten?

Neem dan contact op met