Vier AMvB’s van de Omgevingswet in consultatie

Op 1 juli 2016 is de internetconsultatie van de vier AMvB’s onder de Omgevingswet gestart. Daarmee is de tijd om de vier AMvB’s te lezen en van commentaar te voorzien officieel aangebroken. De consultatie loopt tot 16 september.

De consultatieversies van de AMvB’s zijn beschikbaar via de onderstaande links:

Eén Omgevingswet, vier AMvB’s

De Omgevingswet integreert, harmoniseert en vereenvoudigt bestaande regelgeving omtrent de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet brengt 26 wetten, meer dan 120 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en enkele honderden Ministeriële Regelingen samen.

De wet is verder uitgewerkt in vier AMvB’s: het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De Omgevingswet zal naar verwachting in het voorjaar van 2019 in werking treden.

Vervolg

Hoewel de consultatieversies van de AMvB’s zijn gepubliceerd, is het stelsel omgevingsrecht nog niet voltooid. Voor verschillende grote onderwerpen is een apart traject gestart. Deze komen als Aanvullingswetten in de Omgevingswet. Grondeigendom en natuur zijn voorbeelden van onderwerpen die volgens een Aanvullingswet geregeld worden. Daarnaast worden er ook nog een tal van onderwerpen aan de Omgevingswet gekoppeld door middel van het nog uit te werken Invoeringsbesluit.

Al staan niet alle onderwerpen in de AMvB’s, een ieder die te maken heeft met de Omgevingswet of anderzijds interesse hebben voor deze wet zal vanaf vandaag veel hebben om bij te lezen.

Onderzoek

De Omgevingswet, de aanvullingswetten en de AMvB’s hebben gevolgen voor medeoverheden en voor burgers en bedrijven die activiteiten willen uitvoeren in de leefomgeving. Sira Consulting heeft hier veel onderzoek naar verricht, bijvoorbeeld naar de gevolgen van de Omgevingswet, de aanvullingswetten voor Bodem en Geluid, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) en de Wet natuurbescherming.

Meer weten?

Neem dan contact op met