Inventarisatie regeldruk voor de maritieme sector

Ondernemers in de maritieme sector concurreren internationaal. Op delen van de markt, zoals de containervaart, zijn de marges momenteel zeer beperkt. Om te voldoen aan wet- en regelgeving maken deze ondernemers kosten, wat een negatieve invloed heeft op de internationale concurrentiepositie van deze ondernemers. Sira Consulting voert op dit moment een verkenning uit naar knelpunten en de (ervaren) regeldruk in de maritieme sector.

Om wereldwijd een level playing field te waarborgen, moet de regelgeving die dient om de veiligheid en duurzaamheid van de maritieme sector te verbeteren veelal op internationaal niveau tot stand komen. De Nederlandse wet- en regelgeving die hieruit voorkomt is voor veel bedrijven complex en kan voor ondernemers (onnodig) veel regeldruk veroorzaken.

De Rijksoverheid streeft naar een competitieve maritieme sector, duurzame economische groei en vermindering van regeldruk. Sira Consulting wil een bijdrage leveren aan het werkbaar maken van regelgeving voor ondernemers in de maritieme sector. Hiervoor worden de ervaren knelpunten geïnventariseerd en de regeldruk beoordeeld.

Sira Consulting nodigt ondernemers in de maritieme sector uit om ervaren knelpunten of belemmeringen te delen. Deze betrekken wij in de verkenning van de wet- en regelgeving. Ervaart u knelpunten, laat dan uw contactgegevens achter via onderstaand formulier, dan nemen wij contact met u op.

Meer weten?

Neem dan contact op met