Drank- en Horecawet staat in de weg aan het gedogen van blurring

Om stadscentra en dorpskernen weer te laten bruisen en de lokale economie een boost te geven, experimenteren meerdere gemeenten met blurring. Blurring is het toestaan van mengvormen van horeca en retail. Zo gedogen gemeenten bij wijze van experiment bijvoorbeeld dat winkeliers zonder Drank- en Horecavergunning alcohol verkopen. De strikte functiescheiding op grond van de Drank- en Horecawet wordt hiermee losgelaten.

Blurring zal onderdeel uitmaken van de evaluatie van de Drank- en Horecawet (planning: eind 2016/begin 2017). Om input te kunnen leveren aan deze evaluatie, heeft de VNG gemeenten opgeroepen mee te doen met de pilot ‘Reguleren mengvormen winkel/horeca’, waarin gemeenten situaties van blurring gedogen. Aan de pilot doen ongeveer 50 gemeenten en 1.000 ondernemers mee.

Experimenten die de kaders van de Drank- en Horecawet te buiten gaan, zijn echter niet toegestaan. De wet biedt namelijk geen ruimte voor experimenten. Staatssecretaris Van Rijn van VWS heeft zowel per brief als bij de beantwoording van Kamervragen laten weten dat de VNG-pilot in strijd is met de wet. De jurisprudentie volgt deze lijn. Zo oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland onlangs dat het aan de nationale wetgever is om de regels te bepalen en niet aan gemeenten, in dit geval Nieuwegein. En zo oordeelde de rechtbank Overijssel eerder al dat in een boekhandel geen wijn mag worden verkocht. De infographic van het ministerie maakt voor horeca, slijterijen en andere retailers duidelijk wat wel en niet kan met betrekking tot blurring.

De VNG en de experimenterende gemeenten trekken zich vooralsnog weinig aan van de standpunten van de staatssecretaris en de rechterlijke uitspraken. Volgens de VNG vormen de rechterlijke uitspraken geen belemmering voor de pilot. Burgemeester Backhuijs van Nieuwegein heeft al aangegeven door te gaan met gedogen, ondanks de uitspraak van de voorzieningenrechter. De Commissie Bezwaarschriften moet nog adviseren over de beslissing op bezwaar.

Meer weten?

Neem dan contact op met