Eenvoudiger stemmen vanuit het buitenland

Op 15 maart 2017 mogen alle stemgerechtigde Nederlanders weer stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wie in Nederland woont, kan zijn stem inleveren bij één van de vele stemlokalen. De ongeveer 700.000 tot 1.000.000 stemgerechtigde Nederlanders in het buitenland mogen ook stemmen voor de verkiezingen van de Tweede kamer en het Europese Parlement. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 hebben 35.157 Nederlanders vanuit het buitenland hun stem laten gelden.

Nu nog voor elke verkiezing een aparte registratie

Stemmen in het buitenland is omslachtig. Een Nederlander die wil stemmen in het buitenland, moet zich voor elke verkiezing opnieuw registreren. Het uitgebreide registratieproces waarborgt dat er niet met stemmen wordt geknoeid. Dit proces gaat nu veranderen.

Vanaf heden hoeven Nederlanders zich in het buitenland niet voor elke verkiezing opnieuw te laten registreren als kiezer. Eén keer het hele proces doorlopen is voldoende. De Eerste Kamer heeft op 27 september ingestemd met het wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt.

Straks één keer registreren

De aanpassing zorgt voor lagere administratieve lasten en een lagere drempel om te gaan stemmen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken hoopt dat door de wetswijziging het aantal Nederlandse stemmers in het buitenland in de toekomst hoger zal zijn. Helaas is het nieuwe systeem nog niet gereed voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Nederlanders in het buitenland zullen nog één keer via het oude systeem moeten stemmen.

Regeldruk en de kosten van verkiezingen

De overheid werkt al jaren aan toegankelijkere verkiezingen. Sira Consulting heeft de besluitvorming ondersteund door de kosten van verkiezingen in kaart te brengen. Hierbij zijn zowel de kosten van burgers als van de overheid zelf in kaart gebracht.

Ook zijn in 2015 de kosten van de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen onderzocht. Ook deze maatregel leidde tot lagere administratieve lasten voor de burger en een hoger opkomstpercentage.

Meer weten?

Neem dan contact op met