Provincie Drenthe vermindert de administratieve lasten van subsidies

De provincie Drenthe heeft met de invoering van de Algemene Subsidieverordening Drenthe 2012 de regeldruk voor bedrijven en maatschappelijke instellingen verminderd en de uitvoeringskosten voor de eigen organisatie teruggedrongen. Dit blijkt uit de evaluatie van de Algemene Subsidieverordening (Asv) en het onderzoek dat Sira Consulting uitvoerde naar de lasten van de belangrijkste provinciale subsidies.

Drenthe had met de invoering van de ASV de doelstelling om de regeldruk voor de subsidieaanvragers te verminderen. Deze doelstelling is grotendeels bereikt: de regeldruk voor bedrijven en maatschappelijke instellingen is sterk gedaald (met 60% en respectievelijk 76%). Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat bij de verantwoording minder accountantsverklaringen hoeven te worden overgelegd.

Sira Consulting heeft in het onderzoek voor de provincie Drenthe de lasten van subsidies berekend en aanbevelingen gedaan om deze verder te verminderen. Wilt u ook een lastenonderzoek voor uw overheidsorganisatie of wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op of neem een kijkje op onze dienstenpagina.

Meer weten?

Neem dan contact op met