Sira Consulting investeert in goede doelen

Sira Consulting is een maatschappelijk betrokken organisatie en heeft voor 2017 besloten om vijf goede doelen actief te ondersteunen. De geselecteerde (inter)nationale en lokale goede doelen richten zich op het stimuleren van ondernemerschap, het bevorderen van de (lokale) economie en het naar werk begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hier leest u meer over de geselecteerde goede doelen.

De geselecteerde goede doelen stellen zichzelf hieronder voor:

Day for Change

Day for Change zet zich in voor een rechtvaardig economisch systeem. Toegankelijk voor iedereen.
Goed voor mens, dier en de planeet. (Sociaal) ondernemerschap en inclusive finance staan daarbij centraal. Met de Day for Change Actie ondernemen kinderen en jongeren in Nederland met een microkrediet. Hun winst komt ten goede aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Meer informatie: www.dayforchange.nl

Cape Craft + Design Institute

Het CCDI (Cape Craft and Design Institute) is een non-profit organisatie met als missie om vaardige mensen te ondersteunen. Zo bouwen zij samen met hen aan een verantwoordelijke en creatieve handelsindustrie in de “Craft & Design” sector voor zowel de lokale als de internationale markt. “Craft & Design” is een belangrijke industrie in Zuid-Afrika omdat in er deze sector veel banen gecreëerd kunnen worden. In 2016 zijn er door het CCDI Jobs Fund 464 banen ontstaan. De 45 bedrijven die meededen, hebben op basis van slechts een investering van 1 miljoen euro, gezamenlijk hun omzet verdubbeld naar 7 miljoen euro. Om dit te realiseren is regeldruk verminderen uiterst belangrijk. Het CCDI speelt hier met hun ervaring en gedrevenheid een rol door goedbedoeld beleid zo te verbeteren dat kleine ondernemers echt aan de slag kunnen.
Meer informatie: www.ccdi.org.za/

Talentfabriek 010

Talentfabriek010 heeft als doelstelling talentontwikkeling van Rotterdammers en het verhogen van de maatschappelijke participatie. Hiervoor richt Talentfabriek010 zich op de doelgroep Rotterdammers die geen (relevante) opleiding en/of werkervaring hebben. Dit kan breed worden opgevat van (hoog)opgeleid, maar al jarenlang niet meer deelnemend aan het arbeidsproces tot zeer laaggeschoold en nog nooit gewerkt in een dienstverband.
Meer informatie: http://talentfabriek010.tumblr.com/

Stichting Trix

De Stichting Trix is een leer- en rehabilitatie project in het Haagse stadsdeel Scheveningen. Jongeren en volwassenen die om uiteenlopende redenen nooit of zeer moeilijk aan het werk zouden komen, kunnen hier onder deskundige leiding werken aan een nieuwe toekomst. Dit betreft zowel jongens als meisjes van 16 t/m 26 jaar. Tijdens de periode dat jongeren bij de Trix verblijven wordt er uitgebreid aan hun toekomst gewerkt waarbij de jongeren voorop staan.
Meer informatie: www.stichtingtrix.nl

MENS De Bilt

MENS De Bilt is een organisatie die ernaar streeft dat iedereen in de De Biltse samenleving kan blijven meedoen aan het maatschappelijk leven. Professionals doen dat in samenwerking met vele vrijwilligers. MENS geeft onder andere kortdurende begeleiding aan mensen waarvoor het moeilijk is geworden zelfstandig thuis te blijven wonen en zoekt samen met hen oplossingen. Een belangrijk project is het project “sterk door vrijwilligerswerk”. Mensen met niet aangeboren hersenletsel, dementie en licht verstandelijke beperkingen worden begeleid naar en tijdens vrijwilligerswerk. Mensen zijn weer actief in de maatschappij en voelen zich van waarde.
Meer informatie: www.mensdebilt.nl

In de loop van 2017 kunt u in de nieuwsberichten op onze website lezen over de activiteiten die we voor de goede doelen gaan ondernemen.

Meer weten?

Neem dan contact op met