Amsterdam monitort het gebruik van basisinformatie

De gemeente Amsterdam onderzoekt jaarlijks hoe gemeentelijke afdelingen de basis- en kernregistraties gebruiken. Dit jaar deed de gemeente dit voor het eerst zelf, onder begeleiding van Sira Consulting.

De monitor basisregistraties

De monitor ‘gebruik basisregistraties’ helpt de Rve Basisinformatie om beter in te spelen op de informatiebehoefte van de verschillende afdelingen. De Rve Basisinformatie is de regisseur en beheerder van basisinformatie.

Het doel van het onderzoek is het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening, het effectiever en efficiënter maken van gemeentelijke processen en het terugdringen van fraude.

De monitorresultaten zijn te vinden via de onderstaande link:

https://www.amsterdam.nl/stelselpedia/monitor-stelsel/

Externe begeleiding

In 2014 en 2015 zijn de monitoronderzoeken uitgevoerd door Sira Consulting. In 2016 voerde de gemeente Amsterdam het onderzoek voor het eerst zelf uit. Sira Consulting werd ingeschakeld om de kwaliteit en samenhang met de voorgaande monitoronderzoeken te waarborgen.

De consultants van Sira Consulting hebben de volgende werkzaamheden verzorgd voor de gemeente:

  • Trainen adviseurs van Basisinformatie
  • Bewaken samenhang en consistentie van de verslaglegging
  • Bewaken consistentie bij metingen en de toepassing van scoringsmethodieken
  • Begeleiden van een werksessie om belemmeringen bij het gebruik van (basis)informatie scherp te krijgen en oplossingsrichtingen te identificeren.
  • Externe lezing van het eindrapport.

Inzicht in het gebruik van basisinformatie in uw organisatie?

Sira Consulting kan ook uw organisatie ondersteunen om belemmeringen en kansen bij het gebruik van basis- en kerninformatie in kaart te brengen.

Meer weten?

Neem dan contact op met