Benelux detailhandel laat kansen liggen

De Benelux Unie presenteerde maandag de studie ‘Benelux Detailhandel 2025’. De studie, uitgevoerd door Guido van Ossel van Vlerick Business School, concludeert dat – ondanks de aanzienlijke cultuurovereenkomsten – er nauwelijks grensoverschrijdende handel is. Dit komt omdat wet- en regelgeving slecht op elkaar is afgestemd en bedrijven niet weten waar ze op moeten letten.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 2 procent van Nederlandse bedrijven een vestiging opent bij de buren. Andersom is dat percentage nog lager. Het zijn voornamelijk de grote bedrijven die erin slagen om behalve in Nederland ook in Vlaanderen de winkelstraat te domineren. Voorbeelden zijn Hema, Albert Heijn, Blokker en Kruidvat, die – anders dan het mkb – de middelen hebben om de succesformule en werkwijze aan te passen aan lokale omstandigheden.

Om een ‘BV Benelux’ te realiseren en de concurrentie aan te gaan met onder meer Duitsland, is het noodzakelijk om enkele knelpunten op te lossen. Van Ossel stelt voor om wet- en regelgeving te harmoniseren. Minder vergaand is zijn voorstel om te werken op basis van wederkerigheid wanneer het gaat om etikettering, het opzetten van een nieuwe vestiging, online betalingen, btw, afvalverwerking, consumentenbescherming en arbeidsvoorwaarden. Andere suggesties betreffen het opzetten van een risicofonds voor het mkb, het opzetten van een grensoverschrijdend expertisecentrum en het opzetten van een tijdelijke regelvrije zone.

Het bedrijfsleven reageerde positief op de uitkomsten van de studie. De beroepsfederaties van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse handel vragen de politiek de knelpunten zo snel mogelijk op te lossen. Dit versterkt de concurrentiepositie van de regio in zijn algeheel en schept banen. Doorn in het oog is met name de zogenaamde ‘territorial constraints’, die bedrijven verhindert om inkopen te doen in andere Benelux-landen.

Sira Consulting is gespecialiseerd in het inventariseren van knelpunten in wet- en regelgeving, alsmede het formuleren van oplossingen. Een dergelijk resultaat levert een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van de economie en het creëren van werkgelegenheid. ‘Passende regels’ maken het mogelijk dat grensoverschrijdende arbeidsmarktmobiliteit wordt gestimuleerd en dat provincies minder crisisgevoelig worden. Om dit te realiseren is Sira Consulting continue in gesprek met partners om innovatieve, toekomstbestendige en uitvoerbare regelgeving te realiseren.

Meer weten?

Neem dan contact op met