Burgemeesters investeren in de toekomst

Burgemeesters moeten coalities vormen met elkaar, het zakenleven en de academische wereld om steden de derde industriële revolutie in te leiden, zo vindt president van het Comité van de Regio’s Markku Markkulla. “Gemeenten moeten het wiel niet steeds weer opnieuw willen uitvinden”.

Samenwerking is volgens de Europese Commissie en het Comité van de Regio’s urgenter dan ooit. Tijdens de conferentieInvesting in Europe: building a coalition of smart cities & regions towards a third industrial revolution’ worden gemeenten gevraagd de eerste stappen te zetten naar een ‘smart Europe’, waarin wordt geïnvesteerd in de aanleg van een digitaal communicatie- energie- en transportnet. Hierdoor worden middelen optimaal gebruikt, blijft het milieu gespaard en is Europa de concurrentie voor, zo zegt president van de Foundation for Economic Trends Jeremy Rifkin.

Als lichtend voorbeeld wordt Rotterdam genoemd. “De gemeente kan geen 5G-netwerk aanleggen”, vertelt burgemeester Ahmed Aboutaleb aan zijn Europese collega’s, “maar het kan dit wel faciliteren”. Aboutaleb heeft daarom afgelopen jaar met meer dan 300 partijen samengezeten om te kijken wat bedrijven nodig hebben om van de havenstad Rotterdam een groene deeleconomie te maken. Aboutaleb spreekt over de ‘many hands’ die nodig zijn om huizen te transformeren tot power stations, het energienetwerk te digitaliseren en het transport te voorzien van charging stations en smart sensors. Ook noemt hij de noodzaak voor een herziening van het onderwijssysteem, zodat werknemers gestimuleerd worden om levenslang te leren.

De transitie naar een ‘smart Europe’ geeft nieuwe uitdagingen op het gebied van betere regelgeving. Veel regelgeving is niet toegerust op technologieën van de toekomst, zoals 3D-printen, zelfsturende auto’s en drones. Bovendien zijn regels vaak alweer verouderd wanneer zij in het Staatsblad verschijnen. Om aan te sluiten bij nieuwe businessmodellen van de 21ste eeuw moeten vergunnings- en wetgevingstrajecten flexibel zijn en in rap tempo worden aangepast en aangepast blijven worden (zie ook het artikel in het Financieel Dagblad). Ook kan slimmer worden omgegaan met werkzaamheden in de stad. Aboutaleb noemt bijvoorbeeld het gelijktijdig aanleggen van nieuwe bedrading en nieuwe riolering.

Als adviesbureau denkt Sira Consulting graag mee over een structurele aanpak van toekomstbestendige wetgeving. Zoals het Ministerie van Economische Zaken schreef in een brief naar de Tweede Kamer: “wetgeving kan vaak meer verandering accommoderen dan gedacht”. Sira heeft daarom samen met het Ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu gekeken naar het aantrekken van groene investeringen en heeft samen met de gemeente Amsterdam gekeken naar het creëren van regelvrije of regelluwe zones. Ook heeft Sira samengewerkt met Platform31 om te zien waar ruimte is voor experimenten met de regels.

Meer weten?

Neem dan contact op met