Regeldruk: kosten, werkbaarheid en nut

Het Kabinet rapporteerde eind 2016 dat de regeldruk in deze kabinetsperiode met € 2,5 miljard is gedaald. NRC controleerde de cijfers en noemde deze ‘grotendeels waar’. Ondernemers lijken de inspanningen van de overheid echter niet te merken. In een interview met SC stelt promovenda Esmeralda Vergeer dat dit komt doordat overheid en ondernemers elkaar niet goed begrijpen.

Kosten, werkbaarheid en gepercipieerd nut

De regeldrukaanpak van de Rijksoverheid is nu vooral gericht op het verminderen van de kosten als gevolg van regelgeving. Vergeer stelt echter dat kosten slechts één aspect zijn in de ervaring van regeldruk. In haar proefschrift ‘Regeldruk vanuit een ander perspectief’ toont zij aan dat naast kosten, ook de factoren werkbaarheid en nut van belang zijn. De drie factoren samen bepalen of een ondernemer een regel als belastend ervaart.

Vergeer illustreert het mechanisme met een voorbeeld. “CBS-enquêtes waar ondernemers verplicht aan meedoen (…) zijn korter gemaakt. Op papier leidde dat tot 14 procent minder lastendruk. Maar in mijn enquête gaven mensen aan dat de ervaren regeldruk niet gedaald is.” Volgens Vergeer komt dit omdat ondernemers het nut niet inzien van de CBS-enquête, waarvan het onduidelijk is of er iets met de resultaten wordt gedaan. “Dat is een heel andere manier van denken.”

Aanpak van regeldruk: nodig én haalbaar

De kloof tussen de inspanningen van de overheid en de ervaring van het bedrijfsleven blijft groot. Uit de nieuwjaarsenquête van werkgeversorganisatie VNO-NCW blijkt dat ondernemers het kabinet Rutte II weliswaar een voldoende geven, maar dat “de aanpak van bureaucratie en regeldruk, net als voorgaande jaren, weer het onbetwiste dieptepunt (is) van het kabinetsbeleid.”

Ondernemersorganisatie ONL vraagt het kabinet in het Ondernemersmanifest Tweede Kamerverkiezingen 2017 om toekomstbestendige en passende en regels. “Bij de totstandkoming van wetgeving dient rekening gehouden te worden met de praktijk en altijd het effect op het bedrijfsleven getoetst te worden. Wetten en regels moeten toekomstbestendig zijn, dat betekent mee kunnen bewegen met technologische en economische ontwikkelingen.”

Vergeer denkt een oplossing te hebben voor de onvrede bij ondernemers. Zij adviseert het kabinet om naast kosten, ook werkbaarheid en gepercipieerd nut te gebruiken om de ervaren regeldruk zichtbaar te maken. “Ik denk ook echt dat het kan. Er zijn mogelijkheden om ondernemers en de overheid beter op elkaar aan te laten sluiten.”

Lees het volledige interview met Esmeralda Vergeer op SC Online.