Spelregels voor sportverenigingen

Voor sportverenigingen gelden veel regels. Het is lastig voor bestuurders om al deze regels te kennen, zeker aangezien een bestuursfunctie vaak een nevenfunctie is. In dit artikel hebben we enkele regels voor sportverenigingen uitgelicht.

Verantwoord alcoholgebruik

Een biertje na de wedstrijd hoort er voor veel sporters bij. Is de kantine in eigen beheer, dan is voor dat biertje een vergunning nodig op basis van de Drank- en Horecawet. Ook moeten minimaal 2 leidinggevenden de Verklaring Sociale Hygiëne bezitten. Ten slotte moet elke barvrijwilliger die alcohol schenkt, de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) volgen. Alle kopieën van certificaten moeten in de kantine aanwezig zijn.

Bereiding van voedsel

Een broodje gezond voor de wedstrijd of een portie bitterballen achteraf, in veel sportkantines wordt voedsel bereid en verkocht. De Hygiënecode voor de horeca beschrijft hoe de voedselveiligheid en hygiëne moet worden bewaakt. De Hygiënecode moet in de kantine aanwezig zijn, zodat medewerkers en vrijwilligers deze altijd kunnen raadplegen.

Sinds eind 2014 moeten sportkantines hun klanten kunnen informeren over aanwezige allergenen in verpakt en onverpakt voedsel. Dit kan schriftelijk, bijvoorbeeld met icoontjes op de menukaart, of mondeling door barmedewerkers als een klant hierom vraagt. Deze laatste optie betekent wel dat elke barvrijwilliger moet weten welke allergenen er in producten aanwezig zijn, bijvoorbeeld via een lijst die in de keuken hangt. Het is ook belangrijk dat regelmatig wordt gecontroleerd of de allergeneninformatie nog klopt.

Vrijwilligers

Vrijwilligers offeren vrije tijd op om zich in te zetten voor de vereniging. Verenigingen kunnen ervoor kiezen om hun vrijwilligers een vergoeding te betalen. Hiervoor gelden wel regels. Deze vergoeding is onbelast tot een maximum van € 4,50 per uur voor vrijwilligers ouder dan 23 jaar. Voor vrijwilligers jonger dan 23 jaar ligt het maximum op € 2,50 per uur. Er is ook een maximum vastgesteld: € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Is de vergoeding hoger, dan moet er loon- en inkomstenbelasting worden betaald. Verenigingen mogen hun vrijwilligers ook een onbelaste vergoeding geven voor gemaakte kosten, zoals reiskosten en de aanschaf van enveloppen en postzegels.

Is dit alles?

Naast bovenstaande regels gelden nog andere verplichtingen, afhankelijk van de activiteiten van uw sportvereniging. Op de website van NOC*NSF is het Handboek Wet en Regelgeving te vinden, waarin nog meer relevante regelgeving voor sportverenigingen is opgenomen.

Belemmerende regels

Sportverenigingen weten als geen ander dat spelregels nodig zijn om een eerlijk spel te kunnen spelen. Onnodige en lastige regels leiden echter tot frustratie en moeten worden voorkomen. Sira Consulting helpt (branche)organisaties bij het wegnemen van soms hardnekkige belemmeringen als gevolg van wet- en regelgeving.

Meer weten?

Neem dan contact op met