Studie bekritiseert Commissie op progressie betere regelgevingsagenda

Het Impact Assessment Institute (IAI) claimt dat de Europese Commissie in 2016 slechts voor de helft van Europese wetsvoorstellen de verplichte impact assessment heeft uitgevoerd. Ook stelt het IAI dat de wel uitgevoerde impact assessments, niet altijd voldoen aan de richtlijnen die de Europese Commissie hiervoor heeft vastgelegd.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘A year and a half of the Better Regulation Agenda: what happened?’, waarin het adviesbureau IAI zegt te betwijfelen of de Commissie zijn belofte ‘to be big on big things and small on small things’ kan waarmaken. Ondanks de aangescherpte procedure worden veel nieuwe wetsvoorstellen namelijk nog altijd niet getoetst. Ook zijn de selectiecriteria, datasets en kwaliteitsnormen niet openbaar. Europese besluitvorming, van zowel Commissie, Raad als Parlement, blijft hierdoor een ‘black box’, concludeert IAI. Dit maakt het onmogelijk voor het publiek om het effect van Europese regelgeving na te gaan, wat op zijn beurt geen vertrouwen inspireert van burgers en bedrijven.

Dit laatste argument treft Commissie-Juncker in het hart. Het dichten van de kloof tussen de burger en Europese instituties is namelijk de raison d’etre voor de betere regelgevingsagenda. In een reactie op de studie zegt de Commissie de suggesties van IAI mee te nemen. De eerstvolgende evaluatie van de betere regelgevingsagenda staat gepland voor mid-2019.

De Nederlandse overheid voert geen impact assessments uit, maar toetst de gevolgen van wetsvoorstellen aan de hand van het Integraal Afwegingskader (IAK). Het IAK omvat onder andere toetsen van de bedrijfseffecten, de regeldruk (inclusief administratieve lasten) en de interbestuurlijke lasten.

 

The image used was originally posted to Flickr by EU2016NL at https://flickr.com/photos/132442894@N02/23600059394. It was reviewed on by the FlickreviewR robot and was confirmed to be licensed under the terms of the cc-by-2.0.

Meer weten?

Neem dan contact op met