Noodklok luidt in Jeugdzorg

Jeugdzorg kampt met betalingsproblemen en zware administratieve lasten, aldus de Transitie Autoriteit Jeugdzorg. Er zijn te weinig middelen voor jeugdzorginstellingen om te vernieuwen en er blijft te weinig geld over voor de kinderen die hulp nodig hebben.

In 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd waarbij de gemeenten een deel van de taken hebben overgenomen van de Rijksoverheid. Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders. Het doel van de decentralisering was om de jeugdzorg te vernieuwen door interventies zo vroeg mogelijk, in samenhang en zo dichtbij mogelijk te organiseren. De focus op het voorkomen van ernstige problemen zou moeten leiden tot goedkopere jeugdzorg.

Uit de jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) blijkt dat de Jeugdzorg sinds de decentralisatie structureel kampt met betalingsproblemen en zware administratieve lasten.

Doordat zorginstellingen pas kunnen declareren op het moment dat de hulpverlening is afgerond en geen bevoorschotting krijgen, moeten zij het onderhanden werk zelf voorfinancieren. Problematisch is dat de betaling van geleverde jeugdhulp vaak niet op korte termijn plaatsvindt of helemaal uitblijft. Verder is het problematisch dat veel jeugdhulpaanbieders beperkte mogelijkheden hebben om hun werkkapitaal te vergroten of nieuw werkkapitaal aan te trekken.

Grote verschillen tussen gemeenten

Verder blijken de administratieve lasten voor jeugdhulpaanbieders en voor gemeenten aanzienlijk hoger uit te vallen dan voorafgaand is voorzien. Instellingen lopen tegen vermijdbare administratieve lasten aan omdat veel gemeenten het betalingsverkeer naar eigen inzicht inrichten en daardoor verschillende eisen stellen aan de administratieve afhandeling van jeugdhulp. Er bestaan inmiddels wel landelijke standaarden maar deze zijn niet verplicht. Onduidelijkheid, overdadige nauwkeurigheid en verschillen over factureringstermijnen zorgen ervoor dat er bij veel facturen handmatig overleg en herstel moet plaatsvinden. Een ander knelpunt is het woonplaatsbeginsel. Bij onduidelijkheid rond het woonplaatsbeginsel moeten aanbieders veel extra ‘handwerk’ verrichten om te achterhalen welke gemeente de factuur zou moeten betalen.

Kinderen de dupe

De invoering van de Jeugdwet ging gepaard met aanzienlijke bezuinigingen welke ervoor zorgden dat er weinig middelen voor jeugdzorginstellingen waren om te vernieuwen. De autoriteit stelt vast dat het tempo van het innen van de baten van effectievere jeugdhulp lager ligt dan het tempo van de opgelegde bezuinigingen. Hierdoor komen zowel gemeenten als jeugdhulpaanbieders te staan voor lastige afwegingen en blijft er uiteindelijk minder geld over voor de kinderen die hulp nodig hebben. Lees hier het rapport van TAJ.

Sira Consulting helpt overheden en uitvoeringsorganisaties om hun werkprocessen te verbeteren. Wij helpen de overheid om de dialoog aan te gaan met maatschappelijke organisaties en bedrijven en gezamenlijk op zoek te gaan naar slimme en efficiënte oplossingen om processen te vereenvoudigen en administratieve lasten te beperken.

Meer weten?

Neem dan contact op met