Vereenvoudiging regels rondom accijnsgoederen

De Europese Commissie lanceert een publieke consultatie over de algemene regels rond accijnsgoederen om deze op termijn te harmoniseren en te vereenvoudigen. Hiermee hoopt de Commissie marktverstoringen te voorkomen en de administratieve lasten te verlagen voor de export en import binnen de Europese markt van accijnsgoederen zoals alcohol, tabak en brandstof.

Het oerwoud aan verschillende regels rondom accijnsgoederen is veel bedrijven al langer een doorn in het oog. Uit de studie Benelux Detailhandel 2025, uitgevoerd door de Vlerick Business School, blijkt dat verschillende btw-tarieven en/of douaneheffingen één van de meest voorkomende barrières zijn voor grensoverschrijdende handel. Slechts 2 procent van Nederlandse bedrijven opent een vestiging in de buurlanden. Andersom is dat percentage nog lager.

Verschillende regimes kunnen behalve een verlies aan investeringen soms ook leiden tot ernstige marktverstoringen. Een voorbeeld hiervan is de Belgische alcoholindustrie, die na een unilaterale verhoging van accijnzen op wijn en gedistilleerde dranken de verkoopcijfers met 30 tot 35 procent zagen dalen ten faveure van verkopers in Nederland, Frankrijk en Luxemburg.

Ondanks het feit dat de Commissie zegt de belangen van de detailhandel voorop te stellen gezien hun rol als motor van de economie, zal het in de praktijk toch nog lastig blijken om alle lidstaten achter het nieuwe voorstel te krijgen. Accijnzen zijn namelijk vaak gebaseerd op maatschappelijke voorkeuren, bedoeld om de burger wel of niet te beschermen. Hier gaan sommige lidstaten verder in dan anderen. Zo hoopt bijvoorbeeld Malta, dat kampt met een obesitasprobleem, en ook de Wereldgezondheidsorganisatie, op Europese accijnzen op fastfood en andere dikmakers, terwijl Polen weer andere accenten legt.

Marktdeelnemers kunnen tot en met 7 juli 2017 met het invullen van een vragenlijst reageren op het consultatieplatform van de Europese Commissie. Reacties worden meegenomen in de beleidsvorming.

Sira Consulting staat voor ‘passende regels’, die grensoverschrijdende handel en arbeidsmarktmobiliteit stimuleren en maken dat branches minder crisisgevoelig zijn. Daartoe zijn wij gespecialiseerd in het formuleren van knelpunten in wet- en regelgeving en het vinden van oplossingen.

Meer weten?

Neem dan contact op met