Overheid vraagt nog steeds naar de bekende weg

De Nationale ombudsman schrijft in haar jaarverslag dat de overheid nog te veel naar bekende informatie vraagt. Burgers moeten voor de aanvraag van zorg en toeslagen soms tientallen formulieren invullen, waarin ook informatie wordt gevraagd die al bekend is bij de overheid.

In het jaarverslag wordt een tweetal redenen genoemd voor het vragen naar de bekende weg. Instanties willen vaak zoveel mogelijk informatie verzamelen om compleet te zijn. Daarnaast kan vanwege privacy niet alle informatie worden gedeeld, ook niet binnen een overheidsorganisatie of keten. Hierdoor wordt soms meerdere keren dezelfde informatie opgevraagd.

Sira Consulting heeft de afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd naar het gebruik van gegevens uit het Stelsel van Basisregistraties door overheden. In 2013 is in opdracht van Cluster STOUT het onderzoek ‘Niet meer naar de bekende weg vragen’ uitgevoerd. In samenwerking met de gemeente Amsterdam is in 2014 en 2015 de Monitor gebruik basisregistraties ontwikkeld. Deze monitor is in 2016 onder begeleiding van Sira Consulting toegepast in de gemeenten Amsterdam en Utrecht.

De gemeente Amsterdam noemt in haar eindrapportage uit 2016 de juridische inperking van het gebruik van de Basisregistratie Personen (BRP) door privacywetgeving ook als belemmering. Gegevens uit de BRP mogen alleen onder strikte voorwaarden en voor specifieke taken worden gebruikt. Dit kan leiden tot inefficiëntie.

Sira Consulting kan ook uw organisatie ondersteunen bij het in kaart brengen van belemmeringen en kansen voor het gebruik van basis- en kerninformatie.

Meer weten?

Neem dan contact op met