Stichtse Vecht actualiseert regelgeving om regeldruk te verminderen

Het terugdringen van administratieve rompslomp en overbodige regelgeving staat al jaren op de agenda van de gemeente Stichtse Vecht. Met het terugdringen van de regeldruk wil de gemeente niet alleen de dienstverlening optimaliseren, maar vooral de economie stimuleren en het vestigingsklimaat verbeteren. Door de regeldruk voor ondernemers, inwoners en instellingen merkbaar te verminderen, is er meer tijd voor zaken die er echt toe doen. Denk hierbij aan écht ondernemen, het stimuleren van burgerinitiatieven of het mobiliseren van vrijwilligers.

In opdracht van de gemeente Stichtse Vecht heeft Sira Consulting een groot aantal vergunningen, ontheffingen en bijbehorende werkprocedures doorgelicht op nut en noodzaak, efficiency en effectiviteit. Daarnaast zijn best practices van andere gemeenten toegepast voor een ‘extra bewijslast’ om te dereguleren. De voorbeelden van mogelijkheden tot deregulering lopen uiteen.

Voor alle best practices is getoetst of deze ook in Stichtse Vecht haalbaar zijn, gelet op specifieke lokale omstandigheden, risico’s en voor- en nadelen. Op deze manier zijn samen met de gemeente maatwerkvoorstellen voor vereenvoudiging geformuleerd, zodat de regels passend zijn voor de lokale situatie. Het rapport met de volledige onderzoeksresultaten is eind mei 2017 beschikbaar gesteld aan de gemeente Stichtse Vecht.

Nu de huidige collegeperiode het einde nadert, vragen steeds meer gemeenten inzicht in wat zij hebben bereikt op het gebied van deregulering en verbetering van de dienstverlening. Bent u benieuwd wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen? Wij bespreken graag de mogelijkheden.

Meer weten?

Neem dan contact op met