Bestuur Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) benoemd

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) toetst vanaf 1 juli de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving voor burgers en ondernemers. Het huidige adviescollege Actal onder leiding van voorzitter Jan ten Hoopen legt hiermee haar taken neer.

Het bestuur van ATR

Inmiddels is de samenstelling van het bestuur van ATR bekend. Marijke van Hees wordt voorzitter van ATR. Zij is oud-wethouder in Enschede en was begin deze eeuw korte tijd voorzitter van de Partij van de Arbeid. Op dit moment is zij nog voorzitter van de Raad voor de Cultuur.

Van Hees krijgt in het college gezelschap van Eric Janse de Jonge en Remco van Lunteren. Janse de Jonge is Eerste Kamerlid geweest namens het CDA, was eerder gedeputeerde in Noord-Brabant en is voormalig universitair hoofddocent staatsrecht. Van Lunteren was eerder gedeputeerde van de VVD in de provincie Utrecht.

Ander mandaat dan Actal

ATR krijgt ruimere bevoegdheden dan Actal. Zo toetst ATR regelgeving in een eerder stadium en kijkt ATR ook naar de gevolgen van beleidsregels. Het mandaat van ATR loopt tot 1 juni 2021. Strategische advisering wordt geen taak van ATR. Meer informatie over het mandaat van ATR vindt u via deze link.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Sira Consulting is al bijna 15 jaar gespecialiseerd in het kwantitatief en kwalitatief inzichtelijk maken van regeldruk, zowel voor nieuwe als bestaande regelgeving. Wij ondersteunen met onze diensten en expertise zowel overheden als brancheorganisaties om de regeldruk te verminderen en regels werkbaar te maken. Wij hebben in het verleden nauw samengewerkt met Actal, in haar rol als toetsingsinstantie en als opdrachtgever.

Meer weten?

Neem dan contact op met