Strengere regelgeving voor het organiseren van dancefeesten in Amsterdam

Cafés en clubs waar een dancefeest plaatsvindt, moeten vanaf 1 augustus voldoen aan strengere regels, zo meldt NU.nl. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat voor horecazaken hetzelfde beleid gaat gelden als voor grote dance events.

In de vaststelling ‘Nadere regels dance events in horeca’ staat dat bezoekers straks gefouilleerd worden op wapens en drugs. Verder moet er een zogenoemde horecakluis aanwezig zijn voor in beslag genomen goederen, er moet gratis drinkwater beschikbaar zijn en de betreffende horecazaken moeten gekwalificeerd personeel hebben dat eerste hulp kan verlenen als mensen onwel worden. Hiermee hoopt het college paal en perk te stellen aan het aantal gezondheidsincidenten naar aanleiding van overmatig drugsgebruik.

Nadeel is dat deze regels extra lasten met zich meebrengen voor zowel burgers als voor bedrijven. Met name kleine organisaties hebben veel last van complexe, administratieve procedures en onduidelijke, soms overbodige eisen, zo stelt Actal in een onderzoek naar lokale regelgeving rondom festivals en evenementen. “Veel regels zijn ingesteld met het oog op grote evenementen en festivals. Maar die maken slechts 4% uit van het totaal, de andere 96% zijn klein. En die worden vaak georganiseerd door vrijwilligers. Voor hen zijn de regels niet proportioneel en niet werkbaar”, aldus Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van Actal en de campagne ‘dat is toch niet te geloven’ heeft het CDA heeft afgelopen vrijdag de volgende aanbevelingen naar de minister gestuurd:

  • Meldingen en aanvragen van vergunningen voor festivals en evenementen via één vooringevuld formulier mogelijk maken.
  • Informatie bij organisatoren pas uitvragen als die informatie voorhanden kan zijn.
  • Bij aanmelding uitsluitend informatie vragen die voor een plaatsing op de evenementenkalender relevant is.
  • Mogelijk maken van hergebruik van informatie uit eerdere aanvragen en met doorlopende vergunningen en basisvergunningen werken.
  • Ontwikkelen van een modelvergunning voor evenementen.
  • Harmoniseren van de procedures voor aanmelding en aanvraag van evenementen.
  • Introduceren van een digitaal volgsysteem voor meldingen en aanvragen, waarbij aanvragers ook actief geïnformeerd worden over wijzigingen in procedures.

Sira Consulting gaat graag in gesprek over het verbeteren van dienstverlening. Op de site staan voorbeelden van klantreizen. Zie voor meer informatie: https://www.siraconsulting.nl/dienst/de-klantreis-in-beeld/

Meer weten?

Neem dan contact op met