Het zorgsysteem, een geoliede machine?

Heb je complexe of langdurige zorg nodig? Dan loop je het risico dat het nog even duurt voordat je wordt geholpen. De procedures die je moet doorlopen zijn hoog en de wachtlijsten lang. Of je krijgt helemaal geen passende zorg. Dit laatste komt in de jeugdzorg nogal eens voor.

Verstrikt in bureaucratie

Uit het vorige week verschenen rapport van diverse patiënten- en belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), blijkt dat het stelsel voor de langdurige zorg piept en kraakt bij complexe problematiek. Mensen die langdurige zorg nodig hebben, kloppen bij de gemeente aan, maar raken verstrikt in een wirwar van procedures en onduidelijke informatie. Gemeenten bieden vaak te weinig maatwerk aan. Ook is voor de cliënt onduidelijk wie in het zorgstelsel nu precies waar verantwoordelijk voor is. Ook de zorguitvoerders weten niet goed wie bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor de Jeugdwet en wie voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Regels en verschillen

Voor cliënten voelt het alsof de regel in plaats van de mens centraal staat. Hierdoor raakt de bedoeling van de nieuwe zorgwetten uit het oog. Mensen die iets voor hun naaste willen doen, haken door de steeds hogere eisen ook eerder af. Veel ouderen stoppen bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk in verzorgingstehuizen en mantelzorgers raken overbelast. Regeldruk is daarmee een blokkade op de weg naar goede zorg.

Ondertussen ontstaan tussen gemeenten kwaliteitsverschillen. Waar de ene gemeente wel huishoudelijke hulp toekent, doet de andere dit niet. Ook voor hulpmiddelen en mantelzorg gelden verschillende voorwaarden per gemeente. De verschraling van de zorg komt met name hard aan voor mensen met een minimuminkomen. De patiënten- en belangenorganisaties ontvangen veel meldingen van deze groep mensen. Zij kunnen niet meer rond komen als gevolg van de hoge zorgkosten.

Aanbevelingen

De aanbevelingen van de organisaties komen dan ook niet als een verrassing: maak de toegang tot zorg makkelijker, biedt duidelijke informatie en maatwerk en zorg voor minder bureaucratie. Als instanties samen met de cliënt op zoek gaan naar passende, werkbare oplossingen, kan het doel van de patiënten- en belangenorganisaties bereikt worden: mensen zelfstandig mee laten doen in de samenleving.

Hulp nodig?

Bent u als overheid of zorgorganisatie op zoek naar een effectieve toegang tot de zorg zonder bureaucratie? Sira Consulting kan u daarbij helpen. Als expert op het gebied van procesoptimalisatie, cliëntreizen en regeldruk brengen wij graag voor u in kaart hoe het zorgproces efficiënt en effectief geregeld kan worden. Ook voor andere onderzoeken, bijvoorbeeld voor oplossingen voor knelpunten (zie hiervoor de pagina ‘Maatwerkaanpak’) of een beleidsevaluatie kunt u bij ons terecht. Kijk bijvoorbeeld naar ons filmpje over het Innovationlab voor het CBR waarin 45 innovatieve voorstellen zijn ontwikkeld voor een optimaal proces en lees ons onderzoek naar de kosten van vertrouwenswerk in de zorg.

Meer weten?

Neem dan contact op met