Terugblik nieuws

Terugblik week 45

In dit bericht blikken we kort terug op enkele interessante nieuwsberichten uit week 45. Overheden zijn continue bezig met het maken van nieuw beleid en het effectiever en efficiënter maken van bestaand beleid. Dit heeft gevolgen voor ondernemers en burgers, soms positief en soms negatief.


Bureaucratie rond de jeugd-ggz

Wethouder Eelco Eerenberg van Enschede wil af van de bureaucratie bij gemeenten rond de jeugd-ggz. Dat zei hij vanavond in het televisieprogramma Kassa. Hij geeft aan dat gemeenten sinds de decentralisaties veel tijd kwijt zijn aan papierwerk. Ook constateert hij, mede vanuit zijn rol als lid van de commissie Jeugd van de Vereniging van VNG, dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten.

Ook aan de zijde van instellingen is de regeldruk een doorn in het oog, getuige een petitie, ondersteund door landelijke verenigingen. De initiatiefnemers willen dat de ongelijkheid tussen gemeenten wordt opgeheven. Ook willen ze worden ‘ontdaan van de administratieve ketting die ons wordt omgelegd.’

http://www.rtvoost.nl/nieuws/279789/wethouder-eerenberg-van-enschede-wil-af-van-bureaucratie-rond-jeugd-ggz

https://www.petities24.com/de_toekomst_van_de_jeugd_ggz


Notarissen verwachten extra regeldruk door o.a. UBO-register

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) maakt zich zorgen over de toenemende regeldruk en lastenverzwaring als gevolg van de Implementatiewet vierde antiwitwasrichtlijn. Het gaat dan specifiek om het Ultimate Beneficial Owner-register (UBO), waarin moet worden vastgelegd wie de uiteindelijke belanghebbende is van een onderneming.

De KNB stelt bijvoorbeeld dat het op grond van de vierde antiwitwasrichtlijn mogelijk is beursgenoteerde ondernemingen vrij te stellen van bepaalde verplichtingen. Nederland zou hier ten onrechte geen gebruik van maken. De overheid zou beursgenoteerde ondernemingen bijvoorbeeld kunnen uitzonderen van het UBO-register omdat zij al genoeg verplichtingen op het gebied van openbaarmaking en transparant maken van eigendomsinformatie hebben.

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2017/11/08/notarissen-zien-extra-regeldruk-opdoemen-bij-ubo-register/


Toezine: Brancheorganisaties luiden noodklok over verantwoordingsdruk

Elf brancheorganisaties hebben een gezamenlijke brandbrief gestuurd aan premier Rutte. Ze hekelen de groeiende administratieve druk voor de betreffende sectoren. Het betreft Aedes, Actiz, Federatie Opvang, GGZ NL, Leger des Heils, PO Raad, RIBW Alliantie, VO Raad, VGN, VTW en – opvallend – de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De brancheorganisaties erkennen dat verantwoording nodig is binnen (semi)-publieke organisaties, en dat toezicht en controle daarbij horen. Ze vinden echter dat de behoefte aan verantwoording en de hieruit voortvloeiende regeldruk is doorgeslagen.

https://www.toezine.nl/artikel/234/brancheorganisaties-breng-juiste-maatvoering-terug-in-toezicht/


KING: Verhuizingen digitaal via MijnOverheid doorgegeven

De inwoners van de gemeenten Zaanstad, ’s-Hertogenbosch, Maastricht en Dongen kunnen verhuizingen voortaan online doorgeven via MijnOverheid. Deze digitale aangifte verlaagt de administratieve lasten voor burgers. Naar verwachting sluiten binnenkort meer gemeenten aan.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/eerste-verhuizingen-via-mijnoverheid-doorgegeven.9574570.lynkx


VNO-NCW: pleidooi voor één veiligheidsinspectie en betere zelfregulering

Van Vollenhoven stelt dat de zorg voor veiligheid op de werkvloer het snel verliest van het streven naar economisch gewin. In de afgelopen jaren is er volgens hem te veel bezuinigd op de inspectiediensten vanuit het idee van zelfregulering door bedrijven. Toezicht blijft volgens hem een noodzakelijke overheidstaak. De combinatie van overheidstoezicht en zelfregulering is in zijn ogen de beste manier om goede naleving te realiseren.

Hij merkt ook op dat veel inspectiediensten verschillend werken. Van Vollenhoven zou liever één dienst zien, die onafhankelijker staat van de ministeries die over veiligheid gaan.

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/van-vollenhoven-een-inspectie-voor-veiligheid-en-betere-zelfregulering

Meer weten?

Neem dan contact op met