Verplichte MKB-toets voor Europese wetgeving

Inmiddels is de nieuwe regering ongeveer twee weken geleden beëdigd en worden de eerste voornemens uit het regeerakkoord doorgevoerd. Eén van de voornemens uit het regeerakkoord is het verlagen van de regeldruk, administratieve lasten en bureaucratie voor onder andere het MKB. De Tweede Kamer vindt deze plannen echter nog niet ver genoeg gaan en ziet graag de regeldruk nog verder teruggebracht, met name op Europees niveau.

Regeerakkoord: MKB-toets voor nationaal beleid

Bij het opstellen van nieuw beleid voert het kabinet standaard een bedrijfseffectentoets uit. In het regeerakkoord is afgesproken dat deze wordt uitgebreid met een MKB-toets (ook wel bekend als MKB-test) om de gevolgen van nieuwe beleid voor het MKB in kaart te brengen. Het gaat hierbij onder andere over werkbaarheid, nut, administratieve lasten en ervaren regeldruk.

Tweede Kamer: ook MKB-toets voor Europees beleid

Een deel van de nieuwe regelgeving wordt tegenwoordig echter opgelegd vanuit Brussel, waarbij er nu niet wordt gekeken naar de effecten van dit beleid op het MKB. Het voornemen van een MKB-toets bij nieuw beleid is volgens het regeerakkoord alleen nodig voor nationaal beleid. Omdat deze Europese regels ook gevolgen hebben voor het midden- en kleinbedrijf, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer dat het kabinet zich in Europa hard moet gaan maken voor een MKB-toets op Europees niveau.

Sira Consulting is een expert bij het in kaart brengen van de gevolgen van nieuw beleid, inclusief de regeldruk voor het MKB. Wij denken graag met u mee over passende regelgeving die uitvoerbaar is voor midden en kleinbedrijf.

Meer weten?

Neem dan contact op met