Schagen akkoord met voorgestelde verbeteracties voor dienstverlening

De gemeente Schagen heeft in samenwerking met Sira Consulting het Bewijs van Goede Dienst uitgevoerd. De gemeente heeft het instrument ingezet om de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening te meten, verbeteren en monitoren. Na de nulmeting van 2015 en het hierop volgende implementatietraject ter uitvoering van de actiepunten heeft de gemeente in 2017 de éénmeting uitgevoerd. Op 5 december jl. is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen akkoord gegaan met de voorgestelde verbeteracties uit de éénmeting.

Aan iedere aanbeveling uit de éénmeting van het Bewijs van Goede Dienst heeft de gemeente Schagen een verbeteractie gekoppeld. Voorbeelden hiervan zijn het introduceren van een statusvolgsysteem, het instellen van een ondernemersloket en het uitbreiden van de beschikbare informatie voor ondernemers. Naast deze verbeteracties verbetert de gemeente de dienstverlening verder door het optimaliseren van het gebruik van het bestaande workflow systeem. Zo biedt het systeem niet alleen de mogelijkheid om informatie te geven over de status van aanvragen, maar wordt het ook eenvoudiger om één medewerker verantwoordelijk te maken voor de afhandeling.

Ondernemers, maar ook inwoners, leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en de (economische) groei van een gemeente. Zo is het bedrijfsleven de motor van de economie en van belang voor de werkgelegenheid, terwijl initiatieven van inwoners een bijdrage leveren aan een gezonde woon- en leefomgeving. In een tijd van maatschappelijke verandering is het belangrijk om regelmatig na te gaan of ondernemers en inwoners de dienstverlening nog positief beoordelen. Door periodiek de kwaliteit van de dienstverlening te toetsen, is een gemeente in staat om (pro)actief in te spelen op veranderende wensen en behoeften vanuit de maatschappij. Het resultaat is een verbeterde dienstverlening. Sira Consulting ondersteunt diverse gemeenten hierbij. Bent u benieuwd wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen? Wij bespreken graag de mogelijkheden.

Meer weten?

Neem dan contact op met