Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen in het nieuws: januari

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, een belangrijke dag voor het lokale bestuur. In aanloop naar deze dag verzamelt Sira Consulting de belangrijkste feiten en ontwikkelingen. Hierbij deel 2: januari.

Benoeming burgemeesters

De Tweede Kamer heeft besloten om de bepaling dat burgemeesters worden benoemd door de regering uit de Grondwet te halen. Het voorstel hiertoe van D66 kon rekenen op een grote meerderheid. De gekozen burgemeester is hiermee echter nog allerminst een feit. Ook de Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met het voorstel. Daarnaast verschillen partijen van inzicht over de wijze waarop de burgemeesters dan wél moet worden aangewezen.

Hoge opkomst verwacht

Een ruime meerderheid van de Nederlanders gaat naar de stembus. Dat blijkt uit onderzoek van ROm/Stadszaken.nl en USP Marketing Consultancy onder ruim duizend respondenten. Kiezers vinden met name onderwerpen als welzijn, zorg, veiligheid, openbare ruimte, verkeer en parkeren belangrijk. Opvallend is dat 57% van de kiezers aangeeft géén vertrouwen te hebben in de lokale politiek en de helft niet weet wie de burgemeester is.

Actieplan lokale democratie

Minister Ollongren (BZK) herkent zich in het standpunt van raadsleden dat zij te weinig invloed hebben op regionale besluitvorming. Zie hierover ons bericht van december. Ze geeft aan dat de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt gewijzigd om de politieke verantwoording te verbeteren. Een beleidsbrief over de kaders voor deze wijziging verschijnt dit voorjaar. In de zomer komt de minister met een actieplan versterking lokale democratie.

Jongste raadslid

De jongste verkiezingskandidaat van Nederland is Feline van Doorn. Met haar 16 jaar mag ze zelf nog niet stemmen. Ze staat elfde op de lijst voor de Progressieve Lokale PvdA Barendrecht.

Sira Consulting is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in het adviseren van overheden op het gebied van wet- en regelgeving, beleid, uitvoering en toezicht. Door het terugdringen van de regeldruk, het verbeteren van de dienstverlening en het vergroten van de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, zijn gemeenten onder andere in staat om economie, werkgelegenheid en maatschappelijke participatie te stimuleren. In opdracht van BZK heeft Sira Consulting de kosten van gemeenten berekend voor de organisatie en uitvoering van verkiezingen.

Meer weten?

Neem dan contact op met