Resultaten monitor basisregistraties Utrecht 2017

Monitor basisregistraties 2017: Gemeente Utrecht

Onderzoekers van de gemeente Utrecht hebben in 2017 de toepassing van basisregistraties in negen gemeentelijke processen onderzocht. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de belemmeringen bij het gebruik van basisregistraties. Daarnaast heeft de monitor tot doel om kansen te identificeren om gemeentelijke processen, met behulp van basisregistraties, efficiƫnter en klantgerichter te maken.

Afsluitende bijeenkomst en resultaten

Ter afsluiting van het onderzoek en als startpunt om aan de slag te gaan met de implementatie van de verbetervoorstellen uit het onderzoek vond dinsdag 6 februari een bijeenkomst plaats.

Hierin werden de resultaten van de monitor gepresenteerd aan andere organisatieonderdelen van de gemeente Utrecht. Tijdens de bijeenkomst mocht het publiek vragen stellen aan een panel. Dit panel bestond uit deelnemers van de monitor en bronhouders van basisregistraties. Ook Joland van der Heijden, die vanuit Sira Consulting de onderzoekers ondersteunt en in 2014 de methodiek heeft ontwikkeld, mocht aanschuiven als panellid.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek is al gestart met de implementatie van de verbetervoorstellen. Zo wordt er bijvoorbeeld een kenniswiki ontwikkeld om gebruikers inzicht te bieden in de mogelijkheden van basisregistraties.

Rol Sira Consulting

Bij aanvang van het project hebben wij (Sira Consulting) een training verzorgd voor de onderzoekers van de gemeente. Gedurende het project konden de onderzoekers bij ons terecht voor vragen en hebben wij de kwaliteit van de uitvoering en de samenhang van de onderzoeksresultaten geborgd. Ook hebben wij werksessies begeleid om verbetermogelijkheden te identificeren die procesoverstijgend toegevoegde waarde hebben voor de gemeente.

De monitor is in 2017 uitgevoerd in G4-verband. De vier gemeenten hebben vijf gezamenlijke processen onderzocht, zodat kennis, ervaringen en best practices kunnen worden uitgewisseld.

Meer weten?

Neem dan contact op met