MKB - Slager

De MKB-test gaat van start

De MKB-test gaat van start. Donderdag 22 februari gaf Mona Keijzer aan dat het eerste dossier is aangemeld om te starten met de MKB-test. “Alles is er gereed voor”, aldus de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Regeldruk komt hard aan bij het MKB

In Nederland maakt 99,8 procent van alle ondernemingen onderdeel uit van het MKB, aldus CBS. Midden- en kleinbedrijven zijn hiermee de ruggengraat van de Nederlandse economie. Voormalig minister van economische zaken Henk Kamp signaleerde ruim een jaar geleden al dat door een gebrek aan capaciteit de regeldruk juist het zwaarst drukt bij de kleine ondernemingen. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het monitoren van veranderingen in wet- en regelgeving is voor hen een grote uitdaging.

Meer aandacht voor het MKB

In verhouding tot grotere ondernemingen hebben MKB vaak niet de ruimte, de tijd en het personeel om zich te verdiepen in huidige en toekomstige regelgeving. Met de komst van de MKB-test wordt er in het beleidsproces meer aandacht besteed aan de effecten van regelgeving op het MKB. Dit moet de positie van het MKB versterken.

De MKB-test: door en voor ondernemers

Tijdens het algemeen overleg ‘Ondernemen en Bedrijfsfinanciering’ liet staatssecretaris Mona Keijzer weten dat de opzet van de MKB-toets tot stand is gebracht samen met MKB Nederland en Ondernemend Nederland,. Tevens bevestigde de staatssecretaris dat er tijdens het uitvoeren van de MKB-test gewerkt gaat worden met panels die bestaan uit ondernemers van midden- en kleinbedrijven. De MKB-test zal worden toegepast bij alle beleidswijzigingen met substantiële gevolgen voor het MKB.

Dossiers: thuiskopievergoeding en Winkeltijdenwet

De staatssecretaris kondigde aan dat het eerste dossier voor de MKB-test inmiddels is aangemeld. Het eerste dossier waarbij de MKB test wordt uitgevoerd is de Thuiskopievergoeding. Ook gaf de staatssecretaris aan dat bezien zal worden of de MKB test ook bij de herziening van de Winkeltijdenwet kan worden uitgevoerd.

Meer weten?

Neem dan contact op met