Sira Consulting ondersteunt sociale onderneming Talentfabriek010

Sira Consulting heeft in het jaar 2017 de sociale onderneming Talentfabriek010 in Rotterdam ondersteund. Talentfabriek010 is een sociale onderneming met als doelstelling Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt een omgeving te bieden waarin zij hun talenten kunnen ontwikkelen, aan hun netwerk kunnen werken en arbeidsvaardigheden kunnen opdoen, zodat zij in staat zijn die afstand zelf kleiner te maken. Dat doet de Talenfabriek 010 door in de wijken met een laag opleidingsniveau en hoge werkloosheid wijkateliers te starten waar Rotterdammers laagdrempelig terecht kunnen.

Talentfabriek010 loopt tegen belangrijke knelpunten aan. Ten eerste zet de gemeente Rotterdam veel van de gemeentelijke aanbestedingen uit bij grote landelijke bedrijven en organisaties, terwijl lokale initiatieven deze ook prima zouden kunnen invullen. De gemeente heeft nog onvoldoende zicht op lokale sociale ondernemers. Ten tweede weten Rotterdamse bedrijven die een gedeelte van hun gewonnen aanbesteding verplicht maatschappelijk moeten investeren, vaak niet dat ze dit in directe samenspraak met sociale ondernemers kunnen doen.

Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft Sira Consulting de belofte uitgesproken vijf goede doelen te ondersteunen in 2017, waaronder Talentfabriek010. Sira Consulting heeft daarom in samenwerking met de Talentfabriek010 een plan van aanpak opgesteld om een bestaand online platform verder te professionaliseren, zodat gemeente en bedrijven beter zicht krijgen op welke sociale ondernemers er lokaal actief zijn. Daarnaast stelde Sira voor om een workshop te houden waarin andere knelpunten worden geïnventariseerd en waar bewustzijn wordt gecreëerd over de mogelijkheden van onderhands aanbesteden.

Bij de gemeente Rotterdam leeft het onderwerp van aanbesteden en sociaal ondernemerschap al volop. De gemeente Rotterdam heeft daarom ook in het najaar van 2017 een actieplan ‘sociaal ondernemen 2017-2018’ gepresenteerd, waarin de belangrijkste behoeften van Talentfabriek010 en verschillende acties daaraan gerelateerd worden benoemd. In 2018 zal de verdere uitwerking en implementatie daarvan plaatsvinden, op nauwe voet gevolgd door Talentfabriek010. Inmiddels heeft de gemeente Rotterdam een experiment gedaan met het uitschrijven van een lokale tender.

Aanvullend hierop heeft Sira Consulting de behoeften van Talentfabriek010 kracht bijgezet. Dit heeft zij gedaan door middel van een gesprek met gemeenteambtenaren en Talentfabriek010, het presenteren van een eigen plan van aanpak met inhoudelijke voorstellen, en het doorlopend contact met de gemeente Rotterdam.

Meer weten?

Neem dan contact op met