Sira Consulting zet de bloemetjes buiten tijdens NLdoet

De medewerkers van Sira Consulting hebben de handen flink uit de mouwen gestoken in het kader van NLdoet 2018, de landelijke vrijwilligersactie van het Oranje Fonds. Op 9 maart gaf het team van Sira Consulting acte de présence in verpleeghuis Careyn Swellengrebel in Utrecht, waar zorgteams verpleeghuiszorg en dagverzorging op maat bieden aan bewoners met uiteenlopende zorgbehoeftes. Swellengrebel is onderdeel van Careyn, een zorgorganisatie met een breed aanbod van diensten op het terrein van wonen, welzijn en zorg in de provincies Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland.

Om de leefomgeving van de verpleeghuisbewoners op te fleuren, zijn verschillende klussen uitgevoerd. Zo is het altaar in de kerk geschuurd en voorzien van een nieuwe laag verf. Daarnaast zijn de balkons en het terras schoongemaakt en ingericht. Verder zijn samen met bewoners nieuwe bloempotten gevuld met aarde en mooie planten. Het resultaat mag er zijn. De sfeer in de kerk heeft een positieve impuls gekregen en de bewoners kunnen volop genieten van de opgefriste buitenruimte. Een prima timing, met het voorjaar in het nabije vooruitzicht. Zie hieronder de fotoreportage voor een impressie van de uitgevoerde klussen.

Sira Consulting is een maatschappelijk betrokken organisatie en vindt het belangrijk om dit ook tot uitdrukking te brengen in haar activiteiten. Dit past bij een onderzoeks- en adviesbureau dat bij het uitvoeren van projecten graag alle belanghebbende partijen betrekt en met de voeten in de klei staat. De deelname aan NLdoet staat daarom niet op zich. Ook op andere manieren wordt de daad bij het woord gevoegd en een directe bijdrage geleverd aan maatschappelijke vooruitgang. Sira Consulting investeert bijvoorbeeld in meerdere goede doelen.

sdr