Gasverbrandingsinstallaties

Regeldruk erkenningsregeling installateurs in kaart

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft in 2015 het rapport ‘Ongevallen met koolmonoxide’ gepubliceerd. Hierin concludeert de OvV dat het gros van de ongevallen als gevolg van koolmonoxidevergiftiging wordt veroorzaakt door handelen of het nalaten van handelen door installateurs van verbrandingstoestellen. De OvV stelt in het rapport dat ingrijpen door de Rijksoverheid gewenst is.

Erkenningsregeling installateurs

Naar aanleiding van dit rapport overweegt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een wettelijk verplichte procescertificering voor installatiebedrijven en installateurs in te voeren. In de voorgenomen situatie mogen werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en bijbehorende luchttoevoer en rookgasafvoer alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn conform een erkend schema. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat eigenaren niet meer zelf mogen sleutelen aan hun cv-ketel.

Regeldruk van de erkenningsregeling

Sira Consulting heeft in opdracht van het ministerie van BZK de regeldrukeffecten in kaart gebracht van de erkenningsregeling. Het onderzoeksrapport is te downloaden via de onderstaande link:

Meer weten?

Neem dan contact op met