Enquête ervaren regeldruk van de Tweede Kamer

De Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil weten hoe ondernemers regeldruk ervaren, en vooral wat er beter kan. De commissie vraagt ondernemers daarom hun ervaringen te delen via een enquête. De resultaten gebruikt de commissie om op donderdag 1 november 2018 te vergaderen met staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken over de regeldruk voor ondernemers.

Positief signaal toch?

Zeker. Het afgelopen jaar is er in de media veel aandacht geweest voor de hoge ervaren regeldruk. Bij de acties in de zorg, het onderwijs en door de politie is vermindering van regeldruk steeds een belangrijk speerpunt. Wij zien in onze projecten ook dat mkb’ers en zzp’ers de regeldruk nog altijd als hoog ervaren en niet kunnen of durven te investeren door het woud van regels.

Het is dus positief dat de Tweede Kamer zich openstelt voor deze signalen en zich wil inzetten om Nederland ondernemervriendelijk te maken.

Waarom is dit dan toch een opvallende stap?

Branche- en ondernemersorganisaties dringen al jaren bij het kabinet aan op verlaging van de regeldruk. De kabinetten Balkenende en Rutte hebben hieraan invulling gegeven door de ministeries concrete doelstellingen mee te geven om de regeldruk te verminderen. Het ministerie van EZK heeft de taak om de voortgang bij het terugdringen van regeldruk te monitoren en informeert de Tweede Kamer periodiek hierover.

Ook werden er diverse programma’s gestart om knelpunten bij de ministeries aan te kaarten. Denk hierbij aan de mogelijkheid om signalen af te geven bij het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR), het programma Ruimte in Regels voor groene groei en de maatwerkaanpak regeldruk bedrijven. Ook over de resultaten van deze initiatieven wordt periodiek gerapporteerd.

De Tweede Kamer zou na meer dan een decennium intensieve aandacht voor vermindering van regeldruk en alle initiatieven gericht hierop, een goed beeld moeten hebben van de stand van zaken. De noodzaak om een enquête te houden, suggereert echter het tegengestelde: de Tweede Kamer voelt zich niet goed geïnformeerd. En dat is opmerkelijk.

Gaat deze enquête dan iets opleveren?

Nee… en ja! ‘Nee’ omdat regeldruk een complex begrip is dat door individuele ondernemers, door u, wellicht lastig kan worden ingevuld. En ‘ja!’ omdat het probleem weldegelijk actueel is en zeker niet in belang afneemt.

Drie facetten verklaren waarom regels als vervelend worden ervaren: het is lastig om eraan te voldoen (werkbaarheid), de meerwaarde is niet duidelijk (ervaren nut) en/of het is duur om eraan te voldoen (kosten). Er is echter een vierde facet dat vaak over het hoofd wordt gezien: stapeling.

Het samenspel van de regels zorgt ervoor dat ondernemers elke week, dag in dag uit rekening moeten houden met regels en verplichtingen. Dit zorgt voor ergernis, moedeloosheid en hoge kosten. Niet omdat die ene regel nou zo lastig is, maar door de stapeling van alle regels. Een ondernemer kan daarom vaak niet goed aangeven welke regel hem of haar precies dwars zit, het gaat om het keurslijf dat de regels gezamenlijk vormen.

De resultaten van de enquête geven de Tweede Kamer mogelijk niet het gewenste inzicht in de problemen die ondernemers graag opgelost willen zien. Maar met de enquête kunnen ondernemers wel een belangrijk signaal afgeven.

Dus ik moet de enquête invullen?

Jazeker! Ook als u niet precies uw vinger kunt leggen op de reden waarom u af en toe moedeloos wordt van de regels. Met de enquête kunt u rechtstreeks aan de Kamer duidelijk maken dat er iets moet gebeuren aan belemmerende regelgeving.

Kortom: bent u ondernemer uit het midden- en kleinbedrijf, een zzp’er of bezig met het starten van een bedrijf? Deel uw ervaringen met de Tweede Kamerleden. Dat kan door uiterlijk maandag 15 oktober 2018 de enquête in te vullen.

https://www.tweedekamer.nl/commissies/ezk/deel-nu-uw-ervaringen-over-regeldruk

Meer weten?

Neem dan contact op met